Frequently Asked Questions - CQWW

FAQs - CQWW

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawodów CQ WW DX Contest

Tak, możesz pracować na wielu pasmach i przesłać dziennik do klasyfikacji tylko za jedno pasmo.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że twój dziennik musi zawierać wszystkie łączności przeprowadzone w zawodach.

Po drugie w nagłówku pliku Cabrillo musisz podać odpowiednią nazwę kategorii jednopasmowej (np. CATEGORY-BAND: 20M). Dzięki temu tylko łączności z pasma 20m będą wykorzystane do obliczenia twojego wyniku, a pozostałe zostaną wykorzystane do kontroli.

Pamiętaj więc: prześlij tylko jeden dziennik, zawierający wszystkie łączności! Jeśli prześlesz kilka dzienników, każdy kolejny przesłany dziennik nadpisuje przesłany wcześniej.

Jeżeli zauważyłeś błędy w twoim logu, który już wysłałeś, wprowadź niezbędne korekty i prześlij ponownie twój dziennik. Kolejne przesłanie dziennika powoduje nadpisanie logu wyslanego wcześniej. Inaczej mówiąc: weryfikacji będzie podlegać ostatnia wersja pliku, którą wysłałeś.

Nie, takie praktyki nie są dozwolone. Regulamin zawodów mówi:

Uczestnicy muszą pracować w zawodach zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z wybranej kategorii uczestnictwa podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które przyczyniają się do zwiększenia zgłoszonego wyniku”.

Praca na jednym paśmie oznacza, że wszelka aktywność zmierzająca do zwiększenia wyniku odbywa się tylko na tym jednym, wybranym paśmie. Możesz przeprowadzać łączności na innych pasmach, ale nie możesz tych stacji prosić o wykonanie QSY lub umawiać łączności (SKED).

Nie, nie należy usuwać żadnych łączności z dziennika! To może spowodować, że inna stacja, która przeprowadziła z tobą QSO, straci punkty za taką łączność.

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz usunąć QSO, umieść znak „X-„ na początku linii z taką łącznością w pliku Cabrillo, np.

X-QSO: 7023 CW 2009-05-31 0033 AK1W 599 2057 K1AR 599 609

Oprogramowanie sprawdzające nie zaliczy tobie takiej łączności, ale zaliczy korespondentowi.

W dzienniku należy umieszczać liczby oznaczające pełny numer strefy, ponieważ takich informacji będzie oczekiwać oprogramowanie sprawdzające dzienniki.

Nie jest więc istotne, że korespondent nadaje „skrócone cyfry” (np. "5NN" zamiast "599" albo "A5" zamiast "15"): to po twoje stronie leży odpowiedzialność za przekonwertowanie takich komunikatów z odebranej postaci alfanumerycznej na postać numeryczną.

Tak, uczestnik może pracować z własnej stacji używając swojego znaku, w tych samych zawodach biorąc także udział w pracy stacji Multi-Op.

Tak, loguj wszystkie łączności, nawet jeśli są to duplikaty.

Na przykład… XX9XX nawiązuje łączność z K5ZD, ale loguje znak jako K5ZB. Z kolei K5ZD loguje poprawnie znak XX9XX. Później stacja XX9XX ponownie nawiązuje łączność z K5ZD, tym razem poprawnie logując znak, zaś K5ZD loguje duplikat.

W powyższym wypadku oprogramowanie sprawdzające zalicza K5ZD jedną łączność z XX9XX i punkty za tę łączność, a drugą łączność traktuje jako duplikat (zero punktów, bez dodatkowych punktów karnych). Z kolei w przypadku XX9XX oprogramowanie oznacza jedną łączność jako pomyłkę w odbiorze, a drugie QSO jak prawidłową łączność.

Nadchodzące aktywności z listy Top 100 Most Wanted

PX

Pozycja
na liście

Info
3Y0 2

Członkowie polskiej grupy REBEL DX Group zapowiadają wyprawę 3Y0I na Bouvet Is. jeszcze w tym roku

5U 93

Pierre Petry HB9AMO wystartuje w CQ WW DX CW (24-25.11), używając znaku 5U9AMO

9L 96

Wyprawa używająca znaku 9LY1JM będzie pracować z Banana Islands (AF-037), Sierra Leone w terminie 9 - 21 stycznia 2019

JD/M 25 Take JG8NQJ będzie aktywny pod znakiem JG8NQJ/JD1 z Marcus Island (OC-073), Minami Torishima. Termin: listopad 2018 - luty 2019
T2 80 Tony 3D2AG będzie aktywny jako T2AR z Funafuti Atoll, Tuvalu (OC - 015) w styczniu 2019
T31 27 Wyprawa T31EU (DL2AWG, DL6JGN, DJ9RR, DM2AUJ, DK5WL, PA3EWP). Termin: 16.02-05.03.2019
TT 83 Chad pojawi się na pasmach w marcu 2019 za sprawą Dxpedycji, która będzie używać znaków TT8RR oraz TT8XX
V6 99 Toru JH0CJH będzie aktywny pod znakiem V63YAP z Yap Island (OC - 012) od 13 do 18 listopada

 Pozycje na liście wg. zestawienia DXCC Most Wanted opublikowanego przez serwis ClubLog dnia 28 sierpnia 2018.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony