Frequently Asked Questions - IARU HF

FAQs - IARU HF

Pytanie dotyczące zawodów IARU HF

Zawody IARU HF są jednymi z najpopularniejszych zawodów w krótkofalarskim kalendarzu. Co roku skupiają tysiące uczestników z całego świata. Regulamin zawodów przewiduje oddzielne klasyfikacje dla stacji indywidualnych, pracujących emisjami CW, PHONE lub Mixed. W ramach każdej z tych grup jest dodatkowo podział na High Power, Low Power i QRP. Dodatkowo oczywiście zawodach prowadzona jest klasyfikacja stacji z wieloma operatorami.

Cechą charakterystyczną zawodów jest praca stacji HQ (Head Quarter), które prezentują narodowe organizacje radioamatorskie zrzeszone w IARU. Stacje HQ są w zawodach klasyfikowane w oddzielnej kategorii. Bardzo często stacje HQ wydają specjalne dyplomy za łączności nawiązane z daną stacją w czasie zawodów IARU HF. Zawody są więc doskonałą okazją do nawiązania wielu ciekawych łączności oraz do zdobycia krótkofalarskich dyplomów. Warto wiedzieć, że sam organizator zawodów zapewnia, że dyplom za zawody otrzyma każda stacja, która w zawodach nawiąże minimum 250 łączności.

Polski Związek Krótkofalowców od wielu lat w czasie zawodów IARU jest reprezentowany przez stację, używającą znaku SN0HQ.

Patronem zawodów IARU HF jest Międzynarodowa Unia Radioamatorska – IARU (International Amateur Radio Union). W imieniu IARU zagadnieniami organizacyjnymi zawodów zajmuje się ARRL (Amerykański Związek Krótkofalowców).

IARU HF to typowe zawody krótkofalarskie. Odbywają się co roku, zawsze w drugi pełny weekend lipca.

Natomiast WRTC czyli World Radiosport Team Championship to Krótkofalarskie Drużynowe Mistrzostwa Świata, które rozgrywane są właśnie w czasie zawodów IARU HF i odbywają się co kilka lat.  

Bardziej szczegółowy opis WRTC znajduje się w odpowiedzi na kolejne pytanie.

WRTC czyli World Radiosport Team Championship to Krótkofalarskie Drużynowe Mistrzostwa Świata, które rozgrywane są co kilka lat w czasie zawodów IARU HF.  W WRTC starują dwuosobowe zespoły. Operatorzy do danych zespołów wyłaniani są na podstawie wyników, które osiągają podczas startów w zawodach krótkofalarskich na przestrzeni kilku lat, które poprzedzają daną edycję WRTC.

Kwalifikacja do WRTC nie jest zatem dokonywana na podstawie wskazania przez jakąś organizację krótkofalarską, ale odbywa się wyłącznie na podstawie indywidualnych osiągnięć w zawodach krótkofalarskich. Dlatego też zespoły, które startują w WRTC to rzeczywiście przedstawiciele światowej contestowej czołówki.

WRTC odbywa się co kilka lat w różnych miejscach na świecie. Dwuosobowe zespoły startują z tego samego obszaru, używają własnych urządzeń, ale wszyscy dysponują tą samą mocą wyjściową, używają takich samych anten. Natomiast zespoły mogą używać własnego sprzętu wspomagającego (przełączniki, filtry, komputery itd.).

Znaki, których używają zespoły WRTC są losowane przed zawodami i utrzymywane w tajemnicy: operatorzy WRTC nie mogą się identyfikować swoimi własnymi znakami.

WRTC jest zawsze rozgrywane w czasie zawodów IARU HF.  Zespoły WRTC pracują w pasmach 80 – 10 metrów.

Zespół SN0HQ to grupa krótkofalowców - pasjonatów zawodów krótkofalarskich.Od kilkunastu lat członkowie tej grupy reprezentują w zawodach IARU HF Polski Związek Krótkofalowców, używając w zawodach znaku SN0HQ.

Członkowie grupy od wielu lat wymieniają się doświadczeniami, spotykają się kilka razy w roku, pomagają sobie wzajemnie w rozwijaniu i utrzymywaniu stacji. W czasie zawodów obok doświadczonych operatorów, do pracy zapraszani są także początkujący krótkofalowcy.

Strona internetowa SN0HQ: http://www.sn0hq.org.pl/

Nadchodzące aktywności z listy Top 100 Most Wanted

PX

Pozycja
na liście

Info
VP6D 19 Członkowie PDXG DX Group będą aktywni pod znakiem VP6D z Ducie Island (OC-182) od 20 października do 3 listopada
JD/M 25 Take JG8NQJ będzie aktywny pod znakiem JG8NQJ/JD1 z Marcus Island (OC-073), Minami Torishima. Termin: listopad 2018 - luty 2019
ZD9 48 Steve G4EDG będzie aktywny jako ZD9CW z Tristan da Cunha Island (AF-029) od 20 września do 22 października 2018
YJ 75 Stan LZ1GC będzie aktywny jako YJ0GC z Efate Island (OC-035), Vanuatu od 15 października do 4 listopada.
TT 79 LA7GIA będzie aktywny jako TT8KO z Chad. Termin: 9 - 21 października
KH8 80 Hiro JF1OCQ i Mark JJ1TBB będą aktywni jako W1VX/KH8 i KH8C z American Samoa (OC-045). Od 27 października do 6 listopada
ZL7 87 DXpedycja ZL7X będzie pracować z Chatham Islands (OC-038) od 16 do 22 października

 Pozycje na liście wg. zestawienia DXCC Most Wanted opublikowanego przez serwis ClubLog dnia 28 sierpnia 2018.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony