Regulamin weryfikacji osiągnięć członków SP DX Clubu

Regulamin weryfikacji osiągnięć członków SP DX Clubu

 1. Weryfikację mogą przeprowadzać mężowie zaufania SPDXC posiadający uprawnienia do weryfikowania zgłoszeń do listy osiągnięć członków SPDXC jak również zgłoszeń do dyplomu SPDXCC.
   
 2. Obszarem działania mężów zaufania jest cały obszar Polski.
   
 3. Zgłoszenia pisemne powinny być zgodne z klubowym formularzem uzupełniania osiągnięć (nr 5) lub zrobiony elektronicznie programem SPDXC_baza. Wydruk elektroniczny powinien zawierać tylko podmioty weryfikowane bez całej listy DXCC z pustymi polami gdzie podmiotu nie weryfikuje się.
  Zgodność zgłoszenia z przedstawionymi kartami QSL potwierdzona jest na zgłoszeniu przez męża zaufania SPDXC następującą formułą: "Potwierdzam zgodność listy z przedłożonymi kartami QSL " oraz datą i podpisem męża zaufania SPDXC. W przypadku weryfikacji osiągnięć na podstawie LoTW weryfikujący pokazuje mężowi zaufania te potwierdzenia, po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej LoTW  w jego obecności.
   
 4. Karty QSL powinny być w stanie umożliwiającym odczytanie:
  A) znak i QTH stacji od której QSL pochodzi
  B) znak stacji dla której karta została wystawiona
  C) data, emisja, raport i pasmo na którym została nawiązana łączność
  D) brak skreśleń i poprawek
   
  W wypadku wątpliwości co do wiarygodności ostateczną decyzję podejmuje Sekretarz Krajowy.
   
 5. Potwierdzone zgłoszenie przesyłane jest na adres Sekretarza Krajowego listem ZWYKŁYM przez zgłaszającego.
   
 6. Mężowi zaufania można również okazać dowód opłaty weryfikacyjnej, jednak musi on wtedy dokonać stosownej adnotacji potwierdzającej, że dowód opłaty został przedstawiony i wtedy do Sekretariatu nie trzeba wysyłać kopii dowodu opłaty weryfikacyjnej. Opłata weryfikacyjna wynosi równowartość 10-ciokrotnej opłaty na list zwykły wg cennika poczty polskiej w dniu weryfikacji. Wpłaty dokonujemy na konto SP DX Clubu:
   
  SP DX Club, 
  Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych
  Numer konta: 37 1020 2629 0000 9802 0092 5446
   
  z dopiskiem w tytule opłaty: "znak wywoławczy" opłata weryfikacyjna.
   
 7. Weryfikujący zobowiązany jest przesłać drogą internetową na adres lub  plik elektroniczny z nazwą znaku i daty jego sporządzenia najlepiej z całą zawartością swoich osiągnięć czyli dotychczasowych i zgłaszanych w jednym pliku programu SPDXC_baza,  Pozwoli to ustalić stan osiągnięć po weryfikacji i stworzyć pełne archiwum osiągnięć w postaci elektronicznej.
   
 8. W przypadku weryfikacji w Sekretariacie SP DX Clubu należy przygotować te same dokumenty (QSL, zestawienie, dowód opłaty weryfikacyjnej) co mężowi zaufania i przesłać je listem POLECONYM do Sekretariatu wraz z załączoną kopertą zwrotną i opłatą na odesłanie kart QSL również listem POLECONYM. 
   
  Adres Sekretariatu:
  Marian Słupski, skr. pocztowa 111, 55-200 Oława

 9. Ostateczne "zaliczenie" nowych podmiotów jest wyłącznie decyzją Sekretarza Krajowego.
   
 10. Lista mężów zaufania:
  SP1- SP1JRF, SQ1EIX
  SP2 - SP2BNJ, SP2GJV, SP2IW
  SP3 - SP3FAR, SP3GEM
  SP4 - SP4KM, SP4Z
  SP5 - SP5CCC, SP5ELA, SP5EWY, SP5GRM, UAF
  SP6 - SP6BOW, SP6CIK, SP6EQZ, SP6M, SP6T
  SP7 - SP7CVW, SP7DQR, SP7GAQ
  SP8 - SP8AJK, SP8FNA, SP8KO, SP8NR
  SP9 - SP9AI, SP9BRP, SP9DWT, SP9KJ, SP9PT, SP9W

Sekretariat Krajowy SP DX Clubu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Więcej w tej kategorii:

Najbliższe zawody zaliczane do współzawodnictwa Intercontest KF: CQ WPX DX Contest SSB
Termin: 26.10 - 27.10
Strona/regulamin zawodów: https://cqww.com/
Rekordy stacji SP: http://sp3key.com/wyniki/cqww_cw_top_x.php (strona SP3KEY)

UWAGA: w pliku Cabrillo członkowie SP DX Clubu jako klub (CLUB-COMPETITION) podają nazwę: SP DX CLUB.

Składki

Jesteś członkiem SP DX Clubu? Pamiętaj o opłaceniu składek członkowskich. Dzięki składkom SPDXC może od wielu lat wspierać polskie i międzynarodowe DXpedycje. Wysokość składki członkowskiej wynosi minimum 50,00 zł rocznie. Składka jest tak niewielka, a jeśli wszyscy ją terminowo wpłacą, w sumie możemy razem zdziałać tak wiele. Konto Stowarzyszenia SPDXC:

SP DX Club, Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych
Numer konta
37 1020 2629 0000 9802 0092 5446

 >> Jak opłacić składki

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony