Wydrukuj tę stronę

SP DX Contest. Najczęściej zadawane pytania

Poniżej publikujemy listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawodów SP DX Contest. Lista wyjaśnionych problemów wynika bądź z bezpośrednich pytań kierowanych do Komisji bądź z problemów, z którymi spotyka się Komisja, przetwarzając i opracowując otrzymane dzienniki. Być może dla doświadczonych krótkofalowców poniższe zagadnienia są oczywiste, ale kierujemy je przede wszystkim do osób mniej doświadczonych, takich które być może po raz pierwszy wystartują w SP DX Contest.

 

 • Czy w logu mogę podawać czas lokalny?
  • Nie. W logu zawodów należy używać tylko i wyłącznie czasu GMT.
 • Przez pomyłkę logowałem z czasem lokalnym. Co mogę zrobić?
  • W logach należy używać tylko czasu UTC. Program sprawdzający logi i wykonujący krzyżowe sprawdzanie dzienników (cross-checking) porównuje czasy QSO z logów korespondentów. Użycie czasu lokalnego spowoduje oznaczenie łączności jako błędnej i nie zaliczenie jej do punktacji. Jeśli przez pomyłkę logowano w czasie lokalnym, po wygenerowaniu logu należy dokonać poprawek w pliku dziennika: poprawić czasy QSO.
 • Mój log został zaklasyfikowany do High Power mimo, że napisałem w komentarzu i opisie sprzętu, że pracowałem mocą 100W. Dlaczego?
  • W SP DX Contest podział kategorii wg. mocy występuje w kategoriach wielopasmowych. Należy pamiętać, że jedynym miejscem odpowiednim do tego, aby podać, w której kategoria ma być sklasyfikowana stacja, jest tylko i wyłącznie nazwa kategorii. Jeśli np. stacja pracowała na wszystkich pasmach CW mocą 100W, jako kategorię powinna podać SOAB CW LP. Jeśli zostanie podane tylko SOAB CW, log trafi do SOAB CW HP.
 • Pochodzę z Warszawy i mam znak SP5???, ale w zawodach będę startował z Wrocławia. Jaki skrót województwa powinienem podawać: R (Mazowieckie) czy D (Dolnośląskie)?
  • W zawodach zawsze należy podawać skrót tego województwa, którym stacja fizycznie znajduje się w czasie zawodów. W powyższym przypadku, ponieważ stacja będzie pracować z Wrocławia, należy podawać w raporcie województwo D.
 • Startowałem na CW i SSB na 80 metrach i zgłosiłem wynik do kategorii MIXED 80m, ale widzę na liście otrzymanych logów, że mój dziennik jest oznaczony statusem: błędna kategoria. Co jest tego przyczyną?
  • W SP DX Contest kategorie jednopasmowe są tylko CW albo tylko PHONE. Nie ma klasyfikacji MIXED przy starcie na jednym paśmie. W powyższym przypadku dziennik może być zgłoszony tylko do SO 80M CW albo tylko do SO 80M PHONE. W przypadku tego typu błędów, Komisja zawsze stara się informować uczestnika o pomyłce. Jeśli jednak z uczestnikiem nie ma kontaktu, log jest klasyfikowany do tej emisji, którą przeprowadzono więcej QSO.
 • Chciałbym sklasyfikować się w kategorii SO 80M CW, ale w zawodach chciałbym także pracować na innych pasmach? Czy za pozostałe łączności wysłać oddzielny log?
  • Do Komisji zawsze należy wysłać jeden log, zawierający wszystkie przeprowadzone łączności. W logu należy podać poprawną nazwę kategorii - na tej podstawie log zostanie odpowiednio sklasyfikowany, a pozostałe łączności automatycznie będą użyte tylko do kontroli.
 • Przesłałem log przepisany do arkusza MS Excel. Na liście otrzymanych logów widzę przy moim znaku adnotację, że plik jest w błędnym formacie. Dlaczego?
  • Logi za zawody powinny być przygotowane tylko i wyłącznie w formacie "czystego tekstu". Komisja Zawodów nie używa ani nie posiada licencji na programy typu MS Word, MS Excel itp. Pliki tego typu nie będą konwertowane. Plik w formacie tekstowym można wygenerować używając jednego z programów autorstwa Marka SP7DQR, opisanych na stronie SP DX Contest (http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/).
 • Co to jest format Cabrillo logu za zawody?
  • Format Cabrillo jest powszechnie przyjętym sposobem opisu przeprowadzonych w zawodach łączności oraz informacji o uczestniku. Plik w formacie Cabrillo zawiera pewne stałe elementy (pola), na podstawie których możliwa jest automatyczna weryfikacja i obróbka dzienników. Opis formatu Cabrillo znajduje się na stronie zawodów. Programy contestowe mają możliwość automatycznego generowania plików Cabrillo.
 • Nie otrzymałem dyplomu za jeden ze swoich startów w ubiegłych latach. Dlaczego?
  • Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych stacji od wielu lat są wysyłane w odpowiednim terminie. Ogłoszenie wyników zawodów odbywa się najczęściej na Zjeździe SP DX Clubu (wrzesień/październik) - to oznacza, że wyniki są znane już 5 - 6 miesięcy po zakończeniu zawodów. Do osób, które nie były obecne na Zjeździe SPDXC i nie mogły osobiście odebrać, dyplomy są wysyłane na początku kolejnego roku. Wszystkie dyplomy za daną edycję SP DX Contest powinny zatem dotrzeć do odbiorców (zarówno z Polski jak i z zagranicy) przed kolejną edycją zawodów. Zdarza się jednak, że przesyłki z dyplomami nie docierają do odbiorcy.
 • Na liście otrzymanych dzienników przy moim logu jest napisane, że nie zawiera pełnych informacji. Dlaczego?
  • Najczęstszą przyczyną takich błędów są braki kluczowych informacji: np. nie podana w ogóle nazwa kategorii, brak danych adresowych, brak imienia i nazwiska uczestnika. W przypadku braku kategorii nie jest w ogóle możliwe sklasyfikowanie logu (jest wykorzystywany tylko do kontroli). Brak danych osobowych i adresowych, powoduje opóźnienia w przygotowaniu dyplomów i ich wysyłki (jeśli stacja zdobyła dyplom). Jeśli chodzi o zawartość logu, warto pamiętać o tym, aby podać pełne dane. Ponadto w przypadku znaku contestowego, warto także podać znak podstawowy (np. w polu OPERATORS pliku Cabrillo), a w przypadku stacji klubowej (z wieloma operatorami) wręcz należy podać listę operatorów (w polu OPERATORS pliku Cabrillo).
 • Wysłałem już mój log i otrzymałem potwierdzenie, że dotarł. Jednak znalazłem w moim logu błędy. Chciałbym je poprawić. Co mogę zrobić?
  • Należy poprawić błędy w swoim logu i przesłać go ponownie do Komisji. W przypadku wielokrotnej wysyłki logu, do weryfikacji zawsze zostanie wykorzystana ostatnia (najnowsza) wersja, a wcześniejsze zostaną usunięte.
 • Napisałem w komentarzu, że wysyłam log tylko do kontroli, ale widzę, że został sklasyfikowany. Dlaczego tak się stało?
  • Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że w polu CATEGORY pliku Cabrillo jest podana konkretna kategoria, a informacja o tym, że log jest do kontroli jest podana w komentarzu albo (co jeszcze gorsze) w treści wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że jedynym miejscem odpowiednim do tego, aby podać, w której kategoria ma być sklasyfikowana stacja, jest tylko i wyłącznie nazwa kategorii. Jeżeli log ma być użyty tylko do kontroli, w polu CATEGORY należy podać informację CHECKLOG.
 • Wysłaliśmy log do kategorii MOAB PHONE. Dlaczego został sklasyfikowany jako MOAB MIXED?
  • W grupie stacji z wieloma operatorami (Multi Operator) istnieje tylko jedna kategoria, którą jest MOAB MIXED.
 • Czy w czasie zawodów można wykorzystywać DX Cluster?
  • Tak, DX Cluster może być wykorzystywany do pracy w zawodach w każdej z kategorii. Jedynym ograniczeniem jest to, że zabroniony jest "self-spotting". Choć nie wynika to bezpośrednio z treści regulaminu, jest to zgodne z powszechnie przyjętymi i stosowanymi standardami pracy contestowej.
Wyświetlony 2836 razy

Ostatnio zmieniany wtorek, 26/04/2016

Media