St Barthelemy (FJ). Nowy podmiot DXCC

ARRL DXCC Desk odgłosiło dodanie St Barthelemy (FJ) do Listy Podmiotów DXCC. Obecnie zatem lista liczy 338 podmiotów. Nowy podmiot jest zaliczany do DXCC począwszy od 14 grudnia 2007 roku (zaliczane będą karty z datą 14 grudnia 2007 oraz późniejsze). Karty QSL za nowy podmiot będą przyjmowane przez DXCC począwszy od 1 stycznia 2008 (ze względu na czas niezbędny do przygotowań administracyjnych do zaliczania nowego podmiotu).

Nieco historii

21 lutego 2007 rząd francuski ogłosił dekret, który nadał St Barthelemy status Terytorium Zamorskiego, podobny do tego, jaki posiadają m.in. Guadeloupe, Martinique i inne francuskie terytoria zanjdujące się obecnie na Liście Podmiotów DXCC. W listopadzie 2007 Prezes Zwiżzku Krótkofalowców St Barthelemy, Philippe Delcroix FJ5DX skontaktował się z DXCC Desk, zgłaszając wniosek o uznanie St Barthelemy za nowy podmiot DXCC.

Datą dodania St. Barthelemy do Listy DXCC był 14 grudnia 2007, ponieważ tego właśnie dnia dane Departamentu Stanu zaktualizowane zostały przez Bureau of Intelligence and Research - St Barthelemy (z centrum administracyjnym w Gustavia)  zostało dodane do listy Terytoriów Zależnych i Terenów o Specjalnym Rodzaju Suwerenności (Dependencies and Areas of Special Sovereignty). W ten sposób St Barthelemy spełniło regułę regulaminu DXCC zapisaną w Sekcji II - 1 Podmioty Polityczne (c):

c) Podmiot posiada stałą populację, jest zarządzany przez lokalny rząd i jest zlokalizowany minimum 800 km od swojego podmiotu nadrzędnego. Aby spełnić zapisane w tym dziale kryteria "stałej populacji" oraz "zarządzania przez lokalny rząd" , pomiot musi albo (a) znajdować się na liście "Dependencies and Areas of Special Sovereignty" Departamentu Stanu USA jako posiadający lokalny ośrodek administracji albo (b) musi znajdować się na liście "Non-Self-Governing Territories" ONZ.


St Martin

Francuskie St Martin (FS) także zostało dodane do listy Dependencies and Areas of Special Sovereignty, jednak nie stanowi nowego podmiotu DXCC, ale po prostu pozostaje na liście, choć zmieniają się przesłanki, które sprawiają że stanowi oddzielny podmiot na Liście Podmiotów DXCC - uzasadnienie jest takie samo, jak w przypadku St Barthelemy.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony