Komisja współzawodnictwa Intercontest KF po akceptacji Zarządu SPDXC postanowiła w wynikach tegorocznego współzawodnicta uwzględnić zawody EUHFC, które odbywają się w pierwszą niedzielę sierpnia.

Kingman Reef (KH5) usunięte z Listy DXCC

Członkowie ARRL Awards Committee przegłosowali usunięcie Kingman Reef (KH5) z listy DXCC z dniem 29 marca 2016. Kingman Reef znajdzie się na liście podmiotów skreślonych. Jednocześnie liczba aktualnych podmiotów zmniejszy się z 340 do 339. Procedura usuwania jest opisana w zasadach programu (DXCC Rules Section II DXCC List Criteria, Part 5(a) Deletion Criteria).

Podmiot może być usunięty z Listy, jeśli przestaje spełniać kryteria, na podstawie których został dodany. Jednakże jeśli podmiot spełnia jedno lub więcej obowiązujących zasad, pozostaje na Liście”.

 

Zacytowany przepis dotyczy wyspy Kingman Reef, w której nastąpiła zmiana dotycząca oddzielnej administracji (teren nie jest już administrowany przez US Navy), co było podstawą do umieszczenia tego podmiotu na Liście DXCC. Kingman Reef nie spełnia obecnie żadnych kryteriów, które by uzasadniały pozostawanie na Liście aktualnych podmiotów DXCC. Obecnie zarówno Kingman Reef jak i Palmyra Island są administrowane przez US Fish and Wildlife Service (F&WS). Kingman znajduje się zbyt blisko Palmyra Island, aby teren można było zaliczać jako niezależny podmiot. Obecnie łączności z Kingman Reef będą zaliczane jako podmiot DXCC Palmyra/Jarvis.

 

Zmiana spowoduje w konsekwencji modyfikację stanów osiągnięć wszystkich znaków, biorących udział w programie dyplomowym DXCC. Zmienią się stany a pasma, za emisje oraz odpowiednio DXCC Challenge. Zmiana powoduje także, że tytuł Honor Roll będzie można uzyskać za potwierdzenie 330 podmiotów z Listy DXCC.

W chwili usunięcia z Listy DXCC Kingman Reef znajdowała się na siódmym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych podmiotów (według danych z serwisu ClubLog). Ostania wyprawa na Kingman używała znaku K5K i miała miejsce w 2000 roku.

Źródło: ARRL (http://www.arrl.org/news/kingman-reef-kh5-deleted-from-dxcc-list)

Wyświetlony 2569 razy

Ostatnio zmieniany wtorek, 29/03/2016

Media

Wiadomości DXNews.com

DX Engineering Radio Blog

Podcasty QSO Today

 • W8ARU
  Episode 407 - Arun Kumar - W8ARUArun Kumar, W8ARU,...
 • K9AF
  Episode 406 - Jerry Arnold - K9AFJerry Arnold, K9AF,...
 • N7HG
  Episode 405 - Herb Goodluck - N7HGHerb Goodluck,...
 • N3DEZ
  Episode 404 - Desiree Baccus - N3DEZDesiree Baccus,...
 • VE3TWM
  Episode 403 - Tracy McKim - VE3TWMTracy McKim,...
Powrót na górę strony