Współzawodnictwo 60 metrów. Stan na dzień: 2018-03-31

Lp

Znak

CW

PHONE

DIGITAL

MIXED

CW+PHONE
+DIGI

Ostatnia aktualizacja

1

SP9FKQ

62

21

89

102

172

2018-03-31

2

SP5EWY

0

0

0

99

0

2018-03-31

3

SP9RPW

38

6

79

85

123

2018-03-31

4

SP2GJV

29

5

71

85

105

2018-03-31

5

SP7AWG

51

3

51

79

105

2018-03-31

6

SP5ENA

16

2

57

63

75

2018-03-31

7

SP7IIT

16

1

60

62

77

2018-03-31

8

SP6DYD

1

0

58

59

59

2018-03-31

9

SP5GNI

5

4

47

48

56

2018-03-31

10

SP5ELA

19

3

40

42

62

2017-12-31

11

SP5UAF

14

0

35

38

49

2018-03-31

12

SP9UH

7

0

31

38

38

2018-03-31

13

SP5PBE

16

1

28

29

45

2017-12-31

14

SP5OXJ

0

0

2

2

2

2017-06-30

Tabela na 31 marca 2018 to zestawienie wyjątkowo świąteczne, ze względu na zbieżność z okresem Świąt Wielkiej Nocy. Życzę wszystkim wiele świątecznej radości i rodzinnej, dobrej atmosfery.

Witam nowych uczestników, a wszystkim gratuluję osiągnięć i aktywności w paśmie 60 metrów. W zestawieniu pojawiły się nowe znaki i pojwił się pierwszy wynik przekraczający 100 potwierdzonych DXCC na 60 metrach - serdeczne gratulacje dla Józka SP9FKQ. 

W tygodniach poprzedzających aktualne zestawienie niezależnie od kilku osób otrzymałem sygnał, że najchętniej wysłaliby stan swoich osiągnięć tylko w MIXED. Jak się mogę domyślać, niektóre programy-logi nie zwracają odpowiednich danych i rozbicie na MIXED oraz poszczególne emisje trzeba liczyć ręcznie. Większość osób udało mi sie namówić do policzenia stanów emisjami. Jednak jeśli ktoś nie chce podawać danych w rozbiciu na emisje (CW, PHONE, DIGI), przesłanie tylko liczby potwierdzonych krajów w MIXED także będzie uwzględnione w zestawieniu. W takim wypadku w poszczególnych emisjach będzie wpisane "0". Kolejny aspekt zestawienia, który się pojawił to sytuacja, kiedy kilka znaków ma taki sam stan osiągnięć MIXED. W takiej sytuacji o kolejności w tabeli będzie decydować suma osiągnięć za poszczególne emisje (CW+SSB+DIGI). Zatem w przypadku takiego samego stanu osiągnięć w MIXED, jeżeli ktoś nie poda stanów za poszczególne emisje, znajdzie się za stacją, która poda szczegółowe dane. Takich przypadków pewnie nie będzie wiele, ale mimo wszystko chciałbym, aby te zasady były jasne i aby zestawienie "samo" się liczyło.

-- UPDATE 2018-04-02: Ponieważ suma osiągnięc CW+PHONE+DIGI może decydować o kolejności w zestawieniu, do tabeli współzawodnictwa dodałem kolumnę prezentującą tę informację.

Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:
- kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)
- stacje uznane przez DXCC
- kraje potwierdzone kartami QSL, na LoTW oraz eQSL

 

Tomek Barbachowski

SP5UAF

 


 

Powiązane z treścią pliki do pobrania z działu Download
Nazwa pliku/plików Data dodania Wielkość pliku Ilość pobrań    
Współzawodnictwo 60 metrów 1.0 2017-10-02 15:29:43 195.12 KB 237 Pobierz

Współzawodnictwo 60 metrów

 1. Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców SP.
 2. Współzawodnictwo obejmuje pasmo 60 metrów.
 3. Uznawane są wyniki według deklarowanych stanów (ilość potwierdzonych podmiotów DXCC), opartych na bazie posiadanych kart QSL oraz potwierdzeń uzyskanych za pośrednictwem LoTW (Logbook of the World) oraz eQSL.
 4. Współzawodnictwo prezentuje wyniki potwierdzonych podmiotów w podziale na CW, PHONE i Digital oraz MIXED.
 5. Zaliczane są tylko kraje aktualne (bez deleted) według Listy DXCC.
 6. Do współzawodnictwa nie będą zaliczane aktywności stacji nieuznawanych przez DXCC.
 7. Prowadzący współzawodnictwo ma prawo do weryfikacji w dowolnej formie (np. prosząc o przedstawienie wykazu znaków potwierdzonych krajów na poszczególnych emisjach i na tej podstawie wybiórcza weryfikacje kart).
 8. Decyzje prowadzącego są wiążące.
 9. Tabela współzawodnictwa będzie ukazywała się co kwartał.
 10. W przypadku braku uzupełnienia w danym kwartale zostanie uwzględniony jeden raz stan poprzedni.
 11. Publikacje tabeli współzawodnictwa będą zamieszczane na stronie internetowej SP DX Clubu oraz w zainteresowanych czasopismach.

Współzawodnictwo 60 Metrów prowadzi Tomek Barbachowski SP5UAF: . Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną. Aby osiągnięcia zostały ujęte w zestawieniu za dany kwartał, należy je przesłać najpóźniej w ostatnim dniu kwartału. Zgłoszenia prosimy podawać np w następującej postaci, SP5UAF, CW: 5, PHONE: 1, DIGI: 1, MIXED: 5

Poniższe zestawienie osiągnięć członków SPDXC zostało utworzone w oparciu o analizę składek członkowskich i prezentuje osiągnięcia członków SPDXC, którzy opłacili składki najpóźniej do końca roku poprzedzającego datę publikacji osiągnięć jak i składką za rok bieżący.

Na stronie internetowej SP DX Clubu zaktualizowane zostały tabele współzawodnictw SPDXM, 9 Pasm, IOTA i SP-A-HC wg. stanów na dzień: 2016-12-31.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i życzymy Wszystkim wielu krótkofalarskich (i nie tylko) sukcesów w 2017 roku. Jednocześnie dziękujemy Andrzejowi  SP8FNA, Ryszardowi SP5EWY, Augustynowi SP6BOW i Mikołajowi SP5CJQ
za skrupulatne prowadzenie i aktualizowanie wspomnianych zestawień...

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony