Komisja współzawodnictwa Intercontest KF po akceptacji Zarządu SPDXC postanowiła w wynikach tegorocznego współzawodnicta uwzględnić zawody EUHFC, które odbywają się w pierwszą niedzielę sierpnia.

Komunikaty Leszka SP6CIK

Komunikaty Leszka SP6CIK (6)

Weryfikacja osiągnięć w programie DXCC w czasie pandemii

Informacja od Leszka SP6CIK:

W związku z epidemią COVID-19 nastąpiły duże zmiany w pracy personelu DXCC. W skrócie przedstawię sytuację:
 • zgodnie z decyzją gubernatora stanu od około 3 miesięcy siedziba ARRL jest zamknięta, a pracownicy DXCC pracują zdalnie z domu, bez dostępu do aplikacji dostarczanych przez pocztę;
 • obsługiwane są wyłącznie aplikacje LoTW i online DXCC;
 • do czasu powrotu pracowników DXCC do siedziby ARRL nie są obsługiwane tradycyjne aplikacje papierowe;
 • DXCC pozostawiło do indywidualnej decyzji DXCC Card Checkerom sprawdzanie aplikacji. W przypadku podjęcia decyzji o sprawdzaniu kart przez danego DXCC Card Checkera sprawdzane mają być aplikacje online DXCC. Aplikacje po sprawdzeniu mają być skanowane i wysyłane pocztą elektroniczną.

  W związku z powyższym podjąłem decyzję o sprawdzaniu aplikacji online DXCC. Jednak w związku ze zmieniającą się sytuacją każdorazowo proszę przed wysłaniem aplikacji o kontakt ze mną pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Chcę uniknąć wizyt na poczcie celem odebrania przesyłki.

  Ponadto zwrot kart po sprawdzeniu nastąpi w podczas najbliższej wizyty na poczcie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

  Pamiętajmy sporządzamy tylko aplikacje online DXCC: https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/index.php.

  Dodam, że system online DXCC wprowadzono w kwietniu 2012 roku. Od tego czasu sprawdziłem 259 aplikacji online na ogólną liczbę 314 aplikacji. Dane dotyczą stacji SP i nie obejmują aplikacji sprawdzanych podczas  Ham Radio.

  73
  Leszek SP6CIK
  DXCC Card Checker
 • Ostatnie weryfikacje DXCC w 2016

  Tradycją jest, że grudzień jest miesiącem podsumowania osiągnięć w bieżącym roku kalendarzowym. Tak jest również w programie DXCC, Proszę więc o w miarę wczesne przesłanie aplikacji, tak aby dotarły przed świątecznym szczytem na poczcie, bo mogą się opóźnić lub zaginąć. DXCC Card Checker też chce mieć święta, a bardzo lubi je obchodzić... no cóż jest tylko człowiekiem.

  Chciałbym zwrócić przy okazji uwagę, że ostatnio nastąpił niezrozumiały nawrót do aplikacji papierowych, droższych i niebezpiecznych dla aplikanta, gdyż musi podać numer karty kredytowej na aplikacji, którą wysyła się pocztą.

  Opłaty za aplikacje DXCC

  Dokonując weryfikacji osiągnięć w programach dyplomowych DXCC musimy dokonywać płatności kartami kredytowymi. Należy przy tym pamiętać o kilku prostych, ale zasadniczych zasadach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych problemów i zaoszczędzą nerwów zarówno nam samym jak i naszemu DXCC Card Checker'owi.  

  1. Aplikacje online: pamiętajmy, że płatności możemy dokonać wyłącznie przy użyciu ważnej karty kredytowej, która ma już przetestowaną możliwość płacenia w Internecie. Na karcie powinniśmy mieć wystarczający zapas środków. Do transakcji nie używajmy karty, której data ważności wygasa w najbliższych miesiącach po sporządzeniu aplikacji.
  2. Tradycyjne aplikacje papierowe: do płatności należy używać również wyłącznie kart kredytowych z zaleceniami jak wyżej.
  3. Należy także pamiętać, że niektóre karty mają ustalone górne limity dotyczące przelewów walutowych, a zatem należy zawsze sprawdzić, czy posiadana karta ma odpowiedni limit - adekwatny do kwoty przelewu po przeliczeniu wg. kursu, z jakiego korzysta Bank, który wydał kartę.

  Reasumując: należy pamiętać, że to nikt inny, ale tylko i wyłącznie osoba dokonująca zgłoszenia/aktualizacji w DXCC jest odpowiedzialna za to, aby zapewnić dostępność środków na karcie kredytowej wykorzystanej do dokonania opłaty weryfikacyjnej.

   

  Aplikacje DXCC. Najczęstsze błędy

  Wypełnienie aplikacji jest proste, ale jak wynika z aplikacji nadesłanych w 2010 roku, większość z nich zawiera mniej lub bardziej istotne błędy.

  Przedstawię najczęściej występujące błędy:

  1. Posortowanie alfabetyczne w DXCC Record Sheet - bardzo poważny błąd, uniemożliwiający przesłanie aplikacji do DXCC Desk. Aplikacja zwracana jest do nadawcy na jego koszt. Zgłoszenie i karty powinny być posortowane pasmami, a w ramach pasm emisjami.

  2. Stosowanie niestandardowych formularzy. W przypadku dużych odstępstw od formatu, aplikacja zwracana jest do nadawcy na jego koszt.

  3. Używanie błędnego formatu daty. Obowiązujący format daty DD MM YY czyli np. 11 05 10 w przypadku daty 11 maja 2010 roku. Większość osób błędnie używa formatu DD MM YYYY czyli 11 05 2010. Nie powoduje to odrzucenia wniosku, ale źle świadczy o aplikancie i przysparza to pracy DXCC Checkerowi oraz paniom w DXCC Desk.

  4. Używanie niestandardowych nazw emisji. Dotyczy to głównie SSB, zamiast PHONE. Nie powoduje to odrzucenia wniosku, ale również źle świadczy o aplikancie i przysparza to pracy DXCC Checkerowi oraz paniom w DXCC Desk.

  5. Pakowanie kart za poszczególne pasma i emisje lub za strony do oddzielnych kopert.
  Powoduje to dodatkową pracę dla DXCC Card Checkera, który wprawdzie nie odsyła wniosku zgodnie z zaleceniami DXCC Desk, ale niepotrzebnie traci czas na rozpakowywanie kopert i ponowne ich pakowanie.
  Uwaga: dostarczenie kart do DXCC Desk zapakowanych w oddzielnych kopertach powoduje odesłanie wniosku do aplikanta na jego koszt, o czym przekonali się już niektórzy Koledzy z SP.

  6. Podpisywanie przez aplikanta poszczególnych arkuszy DXCC Record Sheet. Drobny błąd, lecz w ww. formularzu nie ma miejsca na podpis aplikanta. Formularz może podpisać wyłącznie DXCC Card Checker zgodnie obowiązującą go procedurą.

  Należy stwierdziæ, że na 12 aplikacji zgłoszonych w roku 2010, większość zawierała podane błędy. Niektóre aplikacje zawierały ich kilka.

  Przy okazji praktycznie zanikł już dobry obyczaj załączania SASE. Większość aplikujących nie załącza zaadresowanych kopert zwrotnych i druczków na list polecony lub inny rodzaj przesyłki, ograniczając się do załączenia opłaty na przesyłkę zwrotną. Niektórzy aplikanci nie potwierdzają zwrotu kart. Powoduje, to konieczność wysyłania dodatkowych e-mail'i.

  Ponownie przed wysłaniem aplikacji polecam zapoznanie się z podstroną SPDXC "Zgłoszenie - jak to zrobić?":
  http://www.spdxc.org/index.php/zgloszenia-do-dxcc/zgloszenie-przewodnik

  Na wszelkie pytania chętnie odpowiem, lecz proszę o wcześniejsze zapoznanie się ze ww. stroną. Najczęściej otrzymywane pytanie: "Leszek, jak zrobić zgłoszenie?" powoduje odesłanie do strony.

  Pamiętajmy, DXCC Card Checker pracuje społecznie i pełni również inne obowiżzki w Polskim Związku Krótkofalowców. Precyzyjne przygotowanie wniosku, załączenie SASE skraca czas pracy DXCC Card Checkera.

  Vy 73
  Leszek SP6CiK

  Zmiana w kryteriach akredytacji DXCC

  Od wielu lat praktykowane jest umieszczanie w internecie, na stronach WWW informacji dotyczących łączności przeprowadzonych przez DX-pedycje. Najczściej te informacje są ograniczone do znaku oraz pasma i emisji i pomagają w zredukowaniu ilości duplikatów w logach DXedycji. Jednakże praktyka publikowanie pełnych informacji lub takich informacji, na podstawie których można uzyskać pełne dane dotyczące QSO narusza zasady potwierdzania łączności i jest nieakceptowalna. Część informacji musi pochodzić z danych uzyskanych przez stację tylko i wyłącznie w czasie przeprowadzania łaczności. Jeżeli można uzyskać pełne informacje z logu DXpedycji, znacznie utrudnia to pracę QSL managera w przypadku odnalezienia niepoprawnych znaków. Aby ograniczyć możliwe nieporozumienia Programs and Services Committee, przyjął i dodał do działu DXCC Accreditation Criteria, Section III następującą organiczającą klauzulę:

  Prezentacja na jakimkolwiek publicznym forum dziennika stacji lub innych informacji dotyczących szczegółów pracy, na podstawie których można ustalić wszystkie szczegółowe dane określonych QSO (czas, data, pasmo, emisja i znak) poddaje w wątpliwość prawdziwość zgłaszanych QSO przeprowadzonych z taką stacją w okresie,  który obejmuje dziennik. Prezentacja takich informacji na jakimkolwiek publicznym forum przez operatora bądź operatorów stacji lub zwiżzane z nimi osoby jest niedozwolona i stanowi wystarczający powód do tego, aby takie łączności, gdzie są publicznie opublikowane ich dane, nie były zaliczane do programów dyplomowych ARRL. Stałe, powtarzające się łamanie tej klauzuli może spowodować dyskwalifikację z programu dyplomowego DXCC.

  Zgłoszenie do DXCC. Przewodnik

  Jakie karty może weryfikować DXCC Card Checker?

  Są to karty przedstawiane do pierwszego dyplomu DXCC i do kolejnych uzupełnień za QSO począwszy od 15 listopada 1945 roku.

  Karty mogą być sprawdzane na wszystkie dyplomy DXCC i ich uzupełnienia:

  • Mixed, Phone, CW, Digital, Satellite
  • Dyplomy za poszczególne pasma za wyjątkiem pasma 60m.
  • 5 Band DXCC

  Uwaga: DXCC nie wydaje dyplomów za poszczególne emisje na pasmach lub 5BDXCC (np. 80 Meter CW lub 5 Band DXCC Phone).

  Zasady przyjmowania zgłoszeń

  Pierwsze zgłoszenie

  Wnioskujący wysyłając swój pierwsze zgłoszenie powinien dostarczyć karty potwierdzające łączności z przynajmniej 100 aktualnych podmiotów. Praktyczniej jest dostarczyć o kilka kart więcej, gdyż niektóre karty mogą zawierać aktywności nie zaliczane przez DXCC do dyplomu. Pierwsze zgłoszenie nie posiada górnego limitu przedstawianych kart QSL.

  Uzupełnienie (kolejne zgłoszenie)

  Następne zgłoszenia, które są już uzupełnieniami mogą zawierać dowolną liczbę kart QSL.

  Dokumenty zgłoszenia

  Wraz z kartami należy dostarczyć wypełnione i podpisane zgłoszenie (DXCC Award Application) i wykaz łączności (DXCC Record Sheet).

  Obecnie z uwagi na sytuacje związaną z Covid-19 wstrzymano przyjmowanie tradycyjnych aplikacji papierowych. Można tylko korzystać z aplikacji online dostępnych na stronie:
  https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/index.php

  Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją na ww. stronie. Końcowym etapem jest wydrukowanie aplikacji wraz z wykazem łączności. Aplikacja znajduje się w zakładce „Application History”. Aplikację należy podpisać.

  Warunki jakie powinny spełniać karty QSL przedstawiane do sprawdzenia

  Karty QSL muszą być dokładnie ułożone w kolejności wg wykazu QSO w DXCC Record Sheet. Karty powinny zawierać minimum następujące informacje: znak korespondenta, znak zgłaszającego, datę i czas QSO, pasmo, emisję i nazwę podmiotu zgodną z listą DXCC. Nie można przedstawiać do weryfikacji kopii kart (np. ksero). E-QSL nie są zaliczane. Karty QSL nie mogą być poprawiane (nawet ręką wystawiającego) lub co gorzej fałszowane.

  Informacja o procesie sprawdzania kart

  DXCC Card Checker sprawdza prawidłowość wypełnienia formularza zgłoszenia. Następnie weryfikuje dokładnie każdą kartę QSL zgodnie z przedstawionym wykazem. W przypadku karty niezgodnej ze obowiązującymi zasadami przekreśla linię, w której znajduje się wykazane QSO i daje adnotację o powodzie wykreślenia np. brak daty, e-QSL, etc. Informację taką przekazuje również aplikantowi. Po sprawdzeniu wszystkich kart podpisuje zgłoszenie oraz każdą stronę wykazu łączności. Następnie osobiście wysyła aplikację do DXCC nie później niż 2 dni robocze od daty sprawdzenia. (o ile wnioskujący przedstawił kompletny wniosek).

  Opłaty

  Opłaty za aplikacje są podane na stronie: http://www.arrl.org/dxcc-awards-fees

  Pamiętaj: opłata jest związana z ilością QSO przedstawionych do weryfikacji. Nie należy mylić z ilością przedstawionych kart QSL. Za sprawdzone duplikaty również pobierana jest opłata.

  Dostarczanie kart do weryfikacji przez DXCC Card Checker'a

  Zgodnie z punktem 3b rozdziału IV Regulaminu DXCC "na wnioskującym spoczywa odpowiedzialność za dostarczenie kart weryfikatorowi i ich odbiór od niego."

  Najbardziej polecanym miejscem, gdzie może odbyć się sprawdzenie kart są zjazdy, spotkania i inne imprezy krótkofalarskie. Ma to tę podstawową zaletę, że unika się opłat związanych z przesyłką kart QSL i eliminuje niebezpieczeństwo ich zagubienia. Możliwe jest przesłanie zgłoszenia wraz z kartami QSL pocztą lub firmą kurierską. W tym przypadku DXCC Card Checker nie może ponosić odpowiedzialności za zagubienie kart podczas przesyłki. Pełne koszty przesyłki (łącznie z powrotną) ponosi aplikant.

  Zgłoszenie w największym skrócie czyli ściąga

  Pamiętaj, że aby zgłoszenie przebiegło sprawnie powinieneś dostarczyć:

  • podpisany formularz zgłoszeniowy (DXCC Award Application);
  • wykaz łączności (DXCC Record Sheet);
  • karty ułożone zgodnie z powyższym wykazem;
  • SASE na zwrot kart do Ciebie wybranym rodzajem przesyłki. Proszę o wypełnienie druków na list polecony lub przesyłkę firmą kurierską (nie dotyczy weryfikacji na Zjazdach, spotkaniach);
  • Twoje dane adresowe i e-mail

  Ostatnie zalecenia i prośby

  Program DXCC Card Checker opiera się na zasadzie wolontariatu. Działalność ta gwarantuje bezpieczeństwo Twoim kartom QSL i ich szybki zwrot do Twoich rąk. Zmniejsza również Twoje koszty związane z udziałem w programie dyplomowym DXCC. Pamiętaj również o tym, że DXCC i DXCC Card Checker nie może płacić za Ciebie.

   

  Ostatnio zmieniany środa, 19/01/2022

  Wiadomości DXNews.com

  DX Engineering Radio Blog

  Podcasty QSO Today

  • W8ARU
   Episode 407 - Arun Kumar - W8ARUArun Kumar, W8ARU,...
  • K9AF
   Episode 406 - Jerry Arnold - K9AFJerry Arnold, K9AF,...
  • N7HG
   Episode 405 - Herb Goodluck - N7HGHerb Goodluck,...
  • N3DEZ
   Episode 404 - Desiree Baccus - N3DEZDesiree Baccus,...
  • VE3TWM
   Episode 403 - Tracy McKim - VE3TWMTracy McKim,...
  Powrót na górę strony