Wydrukuj tę stronę

CQDX - Historia

Biuletyn CQDX pojawił się już w latach sześćdziesiątych. Początkowo był wydawany w Krakowie przez SP2LV, SP6ALL, SP9ADU, SP9KJ.

Od początku lat siedemdziesiątych, przez kilka lat CQDX redagowała i rozsyłała do zainteresowanych grupa: SP6RT, SP6BZ, SP6AEG. Do tego czasu biuletyny były powielane na powielaczu spirytusowym. Kolejno, do zespołu redakcyjnego dołączyli SP6ECA i SP6BPY, który poprawił szatę graficzną biuletynu. Od tego czasu biuletyn był powielany na ksero i zmniejszony z formatu A4 na A5.

Kolejny zespół redakcyjny CQDX powstał w lutym 1996 roku, a w jego skład wchodzili Andrzej SP6ECA, Zbyszek SP6AZT, Janusz SP6IXF i Ryszard SP6CDK. Do roku 2002 biuletyn ukazywał się w postaci drukowanej, rozsyłanej pocztą, co było możliwe dzięki zaangażowaniu i staraniom wyżej wymienionych kolegów. Jednocześnie ukazywała się od kwietnia 1996 równolegle do papierowej internetowa wersja biuletynu - jej przygotowywaniem zajmował się Zygmunt SP5ELA.

 

Od maja 2001 roku rozpoczęto udostępnianie biuletynu w postaci plików PDF. Jednocześnie kontynuowano publikacje w formie strony WWW, rozsyłanie postaci tekstowej oraz - nieco wcześniej - rozpoczęło się rozsyłanie CQDX w formie tekstowej za pośrednictwem Listy Dyskusyjnej SPDXC. Przygotowywanie CQDX w czterech postaciach (PDF, HTML, tekstowa i wersja do druku) niestety przekraczało możliwości czasowe osób zajmujących się redagowaniem i przygotowaniem materiału. Dlatego też w chwili obecnej biuletyn ukazuje się w Internecie jedynie w postaci dokumentów PDF. Dokumenty zapisane w formacie PDF można oglądać za pomocą darmowego programu Adobe Acrobat Reader dostępnego na stronie http://www.adobe.com/.

Wstrzymane zostało wysyłanie wersji papierowej biuletynu. Przyczyna tego jest dość prozaiczna - jest to brak czasu, a także możliwości technicznych. Dystrybucją wersji papierowej zajmował się Kuba SP5BB - serdecznie dziękujemy Kubie za wiele lat bezinteresownej pracy i przesyłanie biuletynów do zainteresowanych osób.

Redagowaniem CQDX zajmują się obecnie Tomek SP5UAF oraz Zygmunt SP5ELA. Do nich należy przesyłać materiały do publikacji w CQDX oraz kierować pytania, uwagi i sugestie dotyczące biuletynów:

Tomasz Barbachowski SP5UAF,
Żeromskiego 10,
05-070 Sulejówek,
e-mail:

Zygmunt Szumski SP5ELA,
P.O. Box 27,
01-929 Warszawa,
e-mail:

Biuletyny CQDX zawierają bieżące tabele współzawodnictw prowadzonych przez SP DX Club, informacje DX, QSL Info, wyniki zawodów, relacje z DXpedycji oraz inne informacje dotyczące bieżących wydarzeń contestowych i DXowych oraz wydarzeń z życia SP DX Clubu.

Zapraszamy do korzystania z informacji publikowanych w CQDX i prosimy o przesyłanie wszelkich informacji, które - zdaniem Czytelników - zasługują na publikację. Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy. Będziemy także wdzięczni za pomoc w uzyskaniu archiwalnych wydań CQDX.

Wyświetlony 6820 razy

Media