Zjazd SPDXC. Informacja

Witam sercecznie naszych członków i sympatyków.

Zarząd SP DX Clubu podjął uchwałę o zwołaniu XLIX (49) Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w Hucie Szklanej w dniach 22-23 września 2018 roku. Szczegóły techniczno - organizacyjne zostały opublikowane na stronie SP DX Clubu pod adresem: http://spdxc.org/index.php/sp-dx-club/spdxc-info/item/843-zjazd2018-1

Uchwała nr …..
Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu porządku obrad w/w Walnego Zebrania Członków – załącznik nr 1.

Załącznik nr 1
Sobota 22 września 2018 r. Godz. 9.00
1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości Zebrania przez Prezesa SPDXC
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór w głosowaniu jawnym sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
5. Zgłaszanie zmian do proponowanego porządku obrad, głosowanie i zatwierdzenie porządku obrad
6. Przedstawienie przez Prezesa SPDXC sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków w 2017 roku.
7. Wystąpienie zaproszonych Gości i przedstawienie swoich prezentacji
° Praca przez Remote Station, a współzawodnictwo DXCC i SP DX C
° Emisja FT-8
° Prezentacja urządzeń FLEX
° Prezentacja z polskich wypraw DX-owych
° inne wg zgłoszeń chętnych
8. Wspólna fotografia

9. Przerwa obiadowa

10. Przedstawienie przez Zarząd projektu nowelizacji Statutu Stowarzyszenia SPDXC
11. Dyskusja i głosowanie nad przedstawionymi zmianami w Statucie.
12. Uroczysta kolacja.Niedziela 23 września 2018, godz. 9.00

13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w zawodach SPDXContest 2018 i Intercontest 2017
14. Wolne wnioski i dyskusja
15. Zakończenie Zebrania

Jest to tylko propozycja, która będzie przedyskutowana zgodnie z pkt. 5 Porządku obrad i uchwalona ostateczna wersja porządku obrad.

 


Uchwała nr …….
Podjęto uchwałę w sprawie nowelizacji obowiązującego Statutu z powodu zauważonych nieracjonalnych zapisów, które ograniczają bieżącą pracę Zarządu SP DX Clubu – załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

§ 28

Dopisano pkt 3a w brzmieniu:

Za skuteczne powiadomienie uważa się publikację informacji co najmniej na stronie internetowej i liście dyskusyjnej Stowarzyszenia SP DX Club

§ 29

Wykreślono pkt 3 w brzmieniu:

Uchwalanie regulaminów współzawodnictw sportowych.

§ 30

Dopisano pkt 5 w brzmnieniu:

Dopuszcza się odbywanie posiedzeń Zarządu SP DX Clubu i prowadzenia głosowań w formie telekonferencji za pośrednictwem dowolnych komunikatorów internetowych , pod warunkiem, że w ciągu 30 dni po takim posiedzeniu, lub głosowaniu zostanie sporządzony i podpisany przez jego prowadzącego protokół.

§ 32

Dopisano pkt 13 w brzmieniu:

Uchwalanie regulaminów dyplomów i współzawodnictw sportowych.73 i do spotkania na tegorocznym Zjeździe.
Andrzej SP8LBK

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Więcej w tej kategorii:

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony