Wydrukuj tę stronę

Lista All Time

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich członków SPDX Clubu od początku jego powstania tj. 19-09-1959. Składa się kolejno z następujących elementów:

 • numer członkowski w kolejności rosnącej
 • znak członka SPDXC
 • inne używane lub obecne znaki wywoławcze
 • aktualny statusu członkowski - w informacji zastosowano następujące skróty:
  • SK (Silent Key) - informacja o zmarłych członkach SPDXC z dokładną lub przybliżoną datą śmierci (jeżeli jest znana)
  • R  - rezygnacja z członkostwa SPDXC
  • D  - skreślenie z listy członków SPDXC
 • data wstąpienia do SPDXC
 • aktualny stan
  • kolumna ta ukazuje aktualny stan osiągnięć tych członków SPDXC, którzy opłacili składki członkowskie przynajmniej za rok 2018 "OK", oraz w tabeli opłaconych składek członkowskich w latach 2015, 2016, 2017 posiadają status "OK" lub "n/d". Niniejsze nie dotyczy nowych członków SPDXC przyjętych po 2018 roku tj. od numeru członkowskiego 955;
  • stan 000/000, występuje przy tych stacjach, których znaki objęte są aktualną ewidencją składek (obecna obejmuje okres od 2012 roku), ale nie spełniają powyższego warunku publikacji;
  • PUSTE pola występują przy pozostałych stacjach tj. tych, które w statusie mają (SK, R, D), oraz tzw "nieaktywnych" członkach (brak w wykazie składek publikowanych przez Skarbnika SPDXC).
 • Ostatni stan stacji Silent Key (SK) {NOWE}
  • w kolumnie tej wprowadzono nowe dodatkowe dane dotyczące ostatniego stanu osiągnięć dla stacji S.K. Dotyczy to tylko tych Kolegów S.K., którzy do końca swojej działalności byli "aktywnymi" członkami SPDX-Clubu, tj mieli uregulowaną wówczas składkę członkowską, maksymalnie z 3-letnim opóźnieniem, oraz dopełnili obowiązku przesłania pliku elektronicznego ze swoim stanem osiągnięć do Sekretariatu SPDXC. Dla oceny poziomu uzyskanego wyniku, w nawiasie podano ówczesną ( na dzień śmierci) obowiązującą liczbę podmiotów według listy DXCC (aktualne/aktualne ze skreślonymi). Dane te są uzupełniane sukcesywnie w oparciu o dostępną dokumentację.
 • uwagi dodatkowe
  • brak dokumentacji - oznacza braku karty przebiegu osiągnięć członka, oraz pozostałej dokumentacji papierowej.
  • nie dotyczy Stowarzyszenia - oznacza obecność dokumentacji papierowej, ale członek zmarł przed datą przekształcenia SPDXC w Stowarzyszenie Miłośników Łączności Radiowych SPDXC
  • brak deklaracji - członek nie wypełnił deklaracji członkowskiej pozwalającej na pełne przetwarzanie danych osobowych członka;
  • brak dokumentacji i pliku elektronicznego - oznacza, że członek wypełnił deklarację do Stowarzyszenia, ale brakuje dokumentacji papierowej, oraz nie przesłał wymaganego pliku elektronicznego;
  • brak pliku elektronicznego - członek nie utworzył pliku elektronicznego swoich osiągnięć

Jeśli ktokolwiek widzi, że dane są nieprawidłowe lub niepełne proszony jest o poinformowanie Sekretariatu o tym fakcie, email:  lub 

Zależy nam na uzupełnieniu tego wykazu - zwłaszcza o członkach zmarłych (daty śmierci) lub tych, gdzie nie ma w ogóle dokumentów, podania dodatkowych używanych znaków, członkach - emigrantach itp.

 

 

Andrzej Wierzbowski
SP7GAQ

Sekretarz Krajowy SPDXC

 

 

Lista SPDXC All Time. Stan na dzień: 2022-08-06

Nr cz.ZnakInne znakiStatusData wstąpieniaAktualny stanOstatnia weryfikacjaOstatni stan stacji Silent Key (SK)Dokumentacja uwagi
1  SP7HX SP1LP SK 1999-07-05 1959-09-19 brak dokumentacji
2  SP3PL 1959-09-19 2007-12-02
3  SP8CK SP5CK SK 1989-08-19 1959-09-19 brak dokumentacji
4  SP5HS SK 2016-08-01 1959-09-19 1994-03-01 189/207 (339/401) - wg stanu na 2016-08-01 op. Krzysztof
5  SP2AP SK 1998-06-24 1959-09-19 brak dokumentacji
6  SP5GX SK 1997-07-31 1996-05 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
7  SP9DT SK 1964-04-22 brak dokumentacji
8  SP8AG 1959-10-10 000/000 2007-12-31
9  SP9RF SK 1989-12-02 1959-10-29 1988-10 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
10  SP6FZ TPAR, SP1AR, SP3AR SK 1969-12-15 brak dokumentacji
11  SP8HR SK 2003-08-13 brak dokumentacji
12  SP2BE SP1LX SK 2002-02-15 brak dokumentacji
13  SP8CP SK 1975-05-09 brak dokumentacji
14  SP6LV SP2LV SK 2017-01-25 1960-02-18 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
15  SP9EU SK 1989-12-30 brak dokumentacji
16  SP6BZ SK 2006-04-18 brak dokumentacji
17  SP8EV SK 1980-06-11 brak dokumentacji
18  SP6AAT SP6F 1960-08-30 324/360 2008-09-07
19  SP8MJ SP1MJ SK 1999-09-02 1990-09 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
20  SP8HU brak dokumentacji
21  SP7AZ SK brak dokumentacji
22  SP9TA SK 1999-06-15 1960-12-11 1998-12 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
23  SP3AK SP1KM SK 1972-06-09 brak dokumentacji
24  SP3PK SP1SJ SK 2008-01-29 brak dokumentacji
25  SP5YY SK brak dokumentacji
26  SP5XM SK 2015-02-01 1961-05-12 1980-12 brak pliku elektronicznego
27  SP9KJ SK 2022-07-15 1961-05-12 2012-10-06 op. Jerzy
28  SP3DG SK 2017-08-15 brak dokumentacji
29  SP7HT SP8HT 1961-06-10 340/375 2018-06-21
30  SP5AD SK brak dokumentacji
31  SP9ADU brak dokumentacji
32  SP9JA 1962-01-25 1980-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
33  SP9NH 1962-03-07 2008-02-06
34  SP5ACN 1962-06-01 2012-06-03
35  SP9ACK brak dokumentacji
36  SP3HD brak dokumentacji
37  SP9SF SP1BA SK brak dokumentacji
38  SP1AFM brak dokumentacji
39  SP9FR brak dokumentacji
40  SP9PT 1962-09-22 340/370 2018-09-06
41  SP5CS SK 2000-01-21 1962-09-22 brak dokumentacji
42  SP2HL DL8YCN SK 2015-12-28 brak dokumentacji
43  SP8SZ SP3AS SK 1968-01-09 brak dokumentacji
44  SP8AJK 1963-04-06 340/370 2018-02-20
45  SP8SR SK brak dokumentacji
46  SP2BA SK 1988-05-08 brak dokumentacji
47  SP9DN SK 2008-06-27 1963-05-19 1978-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
48  SP2AIB 1963-06-25 1978-01 brak pliku elektronicznego
49  SP5AEF SK 1999-07 1963-07-16 1998-01 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
50  SP9QS SK 1998 brak dokumentacji
51  SP9AIM 1963-10-09 1989-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
52  SP8AAH SK brak dokumentacji
53  SP2AJO SK 2014-11-28 1963-12-10 2011-12-31 340/366 (340/401) - wg stanu na 2014-11-28 op. Edward
54  SP9AJL SK brak dokumentacji
55  SP8AOV 1964-11-05 1981-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
56  SP6ALL SK 2015-11-12 1964-11-28 2011-02-14 303/318 (340/401) - wg stanu na 2015-11-12 op. Seweryn
57  SP9UH 1965-02-14 327/343 2021-04-30
58  SP6AKK 1965-03-04 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
59  SP9KZ SP9AOX SK 2004-11-16 brak dokumentacji
60  SP9DH SK 1997-07-01 1965-03-14 1984-04 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
61  SP3AIJ SK 1965-05-25 1981-08 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
62  SP2IU SK 2017-07-25 1965-07-14 2008-10-08 316/334 (339/401) - wg stanu na 2017-07-25 op. Zbigniew
63  SP8ABQ SK brak dokumentacji
64  SP2AEO brak dokumentacji
65  SP5YC brak dokumentacji
66  SP9YP SK 1992 1965-10-28 1990-06 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
67  SP5ARN brak dokumentacji
68  SP3AOT SK 2009-04-16 1965-10-12 2007-03-13 202/208 (338/396) - wg stanu na 2009-04-16 op. Stanisław
69  SP6AEG 1966-01-20 340/357 2018-04-02
70  SP6SO 1966-01-25 1994-05-01
71  SP5AFL SK 2020-08-17 1966-02-20 1987-10 brak pliku elektronicznego
72  SP5NE brak dokumentacji
73  SP9ANT 1966-06-04 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
74  SP8TQ SK 2014-01-26 1966-01-01 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
75  SP4JF SK 1987 przed brak dokumentacji
76  SP6AZY brak dokumentacji
77  SP7AOD SK brak dokumentacji
78  SP2AOB 1966-10-01 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
79  SP9ANH SK 2007-12-11 brak dokumentacji
80  SP5YL SK 2018-12-14 1967-04-29 1994-05-01 115/122 (340/402) - wg stanu na 2018-12-14 op. Zofia
81  SP1NJ brak dokumentacji
82  SP1BHX SK brak dokumentacji
83  SP8ARY 1967-09-21 339/356 2018-09-12
84  SP8ARK SK 1998-07-03 1967-09-09 1987-11 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
85  SP6AXF SK 2004-01-13 brak dokumentacji
86  SP8ARU SK 2018-09-02 1968-02-29 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
87  SP9ZD SK 1999-11-17 1968-02-29 1990-10 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
88  SP8AWP brak dokumentacji
89  SP9AI SP9AXV 1968-04-25 340/366 2018-06-13
90  SP3AMZ 1968-05-12 261/265 2008-12-07 brak pierwszego zg?oszenia papierowego
91  SP1ACA SK brak dokumentacji
92  SP3BQ SP3BQD brak dokumentacji
93  SP8BUH 1968-10-30 323/328 2021-04-28
94  SP8BMF AA2US brak dokumentacji
95  SP9AOA SK 2015-10-02 1968-10-30 2004-12-29 op. Wiesław
96  SP7ASZ 1968-10-30 340/357 2018-10-26
97  SP7BEB brak dokumentacji
98  SP8YA SK 2018-02-28 1969-03-03 2005-12-15
99  SP9WY SK 2016-10-29 brak dokumentacji
100  SP2PI SK 2016-01-18 1969-07-07 2008-01-29 320/338 (340/401) - wg stanu na 2016-01-18 op. Jerzy
101  SP5QP brak dokumentacji
102  SP5BB SK 2022-04-17 1969-09-05 2004-03-18 op. Antoni "Kuba"
103  SP5BAK SK 2009-07-11 1969-10-08 1997-01-07 brak pliku elektronicznego
104  SP6BFK SK 2014-09-14 1969-10-08 1996-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
105  SP8AJJ 1969-11-02 2010-02-28
106  SP8AQN brak dokumentacji
107  SP3AUZ SK 1984-10-27 brak dokumentacji
108  SP4AUQ SK 2002 2001-04-29 brak pliku elektronicznego
109  SP4AWE 1970-03-03 1994-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
110  SP5WW SK 1990-06-19 brak dokumentacji
111  SP6BAA SK 2015-11-04 1970-04-30 2012-10-07 323/339 (340/401) - wg stanu na 2015-11-04 op. Jerzy
112  SP9AHA SK 1970-05-09 1985-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
113  SP6AWY DF4FO brak dokumentacji
114  SP8AWL 1970-06-21 340/355 2019-12-19
115  SP2AVE SK 2011-06-15 1970-07-17 2001-01-01 brak pliku elektronicznego
116  SP3AGE 1970-08-08 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
117  SP9BNY 1970-08-08 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
118  SP9ABE SK brak dokumentacji
119  SP3DOI SK 2020-08-15 1970-08-21 1980-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
120  SP9BPF SK 2008-12-31 1970-08-21 1993-12-27 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
121  SP5BSV 1970-10-04 1978-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
122  SP8NR SP8CNR 1970-11-08 340/356 2021-04-08
123  SP9AMA SK brak dokumentacji
124  SP9AQY SK 2004-03-29 1971-02-28 2002-11-26
125  SP9BLF SK 2017-05 1971-05-03 2008-03-02 op. Zbigniew
126  SP9CTW 1971-06-22 338/356 2018-06-13
127  SP8CFZ brak dokumentacji
128  SP8ASP SK 2016-04-24 1971-09-28 1996-12-01 143/148 (339/401) - wg stanu na 2016-04-24 op. Aleksander
129  SP2AHD SK 2000-09-04 1993-05-31 1995-03 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
130  SP3BLG SK 2012-10-16 brak dokumentacji
131  SP6GB SK 2011-05-26 brak dokumentacji
132  SP6AQA DL1EEX SK 2005-05 brak dokumentacji
133  SP8ALT brak dokumentacji
134  SP9BDQ DL9VDQ 1972-02-16 1981-09 brak dokumentacji
135  SP3E SP3CB R 1972
136  SP9AJM 1972-03-14 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
137  SP5ATO 1972-06-14 340/357 2020-01-27
138  SP2JS SK 1998-05-27 1972-06-14 1998-06 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
139  SP5BT SK 1972-06-14 1982-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
140  SP9KR op. Anna SK brak dokumentacji
141  SP6DMJ 1972-06-14 1981-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
142  SP5DZI QSY ? 1972-06-27 1982-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
143  SP3CDQ SK 2007-11-04 1972-08-25 2007-11-04 313/322 (337/395) - wg stanu na 2007-11-04 op. Jerzy
144  SP2DVH SK 2016-06-16 1972-09-30 1979-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
145  SP9ECH SK brak dokumentacji
146  SP7DTP SK 2017-06-23 brak dokumentacji
147  SP2BBD SK 2008-02-23 1973-01-11 2002-11-14 325/335 (338/396) - wg stanu na 2008-02-23 op. Norbert
148  SP8SIP SP5SIP SK 1989-10-22 1973-01-26 1989-01 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
149  SP8ECV 1973-03-10 1981-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
150  SP9EEE SK brak dokumentacji
151  SP4EDQ SP8EDQ, EA6UN ?1973-05-01 1986-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
152  SP6AEW DL4TH brak dokumentacji
153  SP6DXB SK brak dokumentacji
154  SP9ABU SK 2019-07-20 1973-08-07 2003-05-18 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
155  SP7AID SP9AID 1973-08-16 340/345 2020-12-06
156  SP3KX TPKX, SP1KX SK 1981-06-13 brak dokumentacji
157  SP6CTC brak dokumentacji
158  SP5QU SK 1985-04-06 brak dokumentacji
159  SP2FBC 1973-12-10 1994-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
160  SP9CV SK 2018-09-13 1973-12-15 1984-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
161  SP2BMX SP2B 1973-12-27 2015-08-24
162  SP6AOI SK 2004-01-24 1974-04-27 2001-12-23 brak pliku elektronicznego
163  SP6EGC brak dokumentacji
164  SP5DVD 1974-05-25 314/326 2018-12-21
165  SP7AGA brak dokumentacji
166  SP1UZ DF8WZ brak dokumentacji
167  SP5EWY 1974-09-26 340/361 2018-02-08
168  SP4CLX ostatnio (SP4YR) ex N2TN SK 2019-10-12 1974-12-27 1978-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
169  SP1DPA 1975-04-20 338/350 2012-03-03
170  SP9EFP brak dokumentacji
171  SP2EFU 1975-04-26 311/319 2014-05-25
172  SP7ATA 1975-07-19 320/330 2015-11-28
173  SP8CUJ brak dokumentacji
174  SP4AS brak dokumentacji
175  SP3HDB brak dokumentacji
176  SP2ZT SK 1994-01-21 1975-12-03 1993-04 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
177  SP1AFU brak dokumentacji
178  SP1BNS SK 2015-03-09 1976-03-03 brak dokumentacji i pliku elektronicznego
179  SP6FER SK 1995-03-11 1976-04-04 1994-10 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
180  SP8FWB NO9E 1976-06-18 1985-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
181  SP9CDA 1976-06-18 1988-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
182  SP6DYD VA3DYD, VE3UXG 1976-06-18 258/264 2020-02-06
183  SP3DGT 1976-07-20 1978-08 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
184  SP7CDH 1976-07-20 340/359 2018-09-23
185  SP1ADM 1976-07-07 1996-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
186  SP5GOL KB2ES, N2KU SK 2020-10-14 brak dokumentacji
187  SP8FNA 1976-09-24 339/352 2018-04-21
188  SP3GEM 1976-10-12 334/347 2008-09-07
189  SP2FGO brak dokumentacji
190  SP7ENU SK 2021-10-15 1976-10-18 2002-11-14 brak pliku elektronicznego
191  SP4BGR brak dokumentacji
192  SP9BQF SP6BQF, DL4DBU SK 1976-10-18 1984-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
193  SP2FAP 1976-10-18 1990-08 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
194  SP9AJT SK 2014-08-25 1977-01-30 1984-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
195  SP5BWO SP4BWO SK 2020-12-03 1977-02-11 2018-04-02 340/354 (340/402) - wg stanu na 2020-12-03 op. Tadeusz
196  SP7GV SK 2002-06-17 1977-04-04 1995-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
197  SP5IFU VE3XSP brak dokumentacji
198  SP2IW SK 2018-07-20 1977-04-30 2013-06-30 338/355 (340/402) - wg stanu na 2018-07-20 op. Ryszard
199  SP7BFC DL2EDA 1977-05-09 1980-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
200  SP5JB SK 2010-09-02 1977-05-09 1992-06 brak pliku elektronicznego
201  SP5GBT N4PL, VE3PEX brak dokumentacji
202  SP7CVW 1977-08-30 340/353 2018-02-12
203  SP5GRM 1977-08-30 2012-04-05
204  SP3GUA 1977-10-15 1978-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
205  SP1CTN 1977-12-06 1984-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
206  SP9AKD AA9IO SK 2010-09-04 1977-12-15 2009-11-06 305/312 (338/396) - wg stanu na 2010-09-04 op. Jacek
207  SP2GUV 1977-12-15 340/353 2018-03-15
208  SP9KR SP9FLY, VA3PL 1977-12-20 272/272 2014-10-05
209  SP6BPY 1978-01-11 1988-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
210  SP5FVI 1978-01-11 154/161 2007-01-21
211  SP2BKF SK 1978-01-11 1994-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
212  SP8HXN WB2NYM SK 2022-06-15 1978-01-13 2012-01-01 335/345 (340/402) - wg stanu na 2022-06-15 op. Jan
213  SP6ECA 1978-01-18 1998-06-30 brak pliku elektronicznego
214  SP8ALC SK 2017-02-08 1978-01-31 1989-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
215  SP3ADZ 1978-02-26 1979-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
216  SP9ERC DL4DBR SK 2009-01-02 1978-03-09 1990-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
217  SP5FLA 1978-04-11 1994-12-12 brak pliku elektronicznego
218  SP5IX SP5HHV 1978-04-11 1998-03-15
219  SP9VU SK 1992-01-22 1978-06-25 1991-05 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
220  SP2FWC JW0A 1978-08-03 336/347 2018-05-05
221  SP5ES SP5GOR 1978-08-03 330/342 2015-09-29
222  SP4ETO 1978-10-29 340/353 2018-09-23
223  SP8EMO 1979-04-20 1997-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
224  SP5DDJ 1979-04-20 2005-10-11
225  SP5IOU 1979-04-20 2015-10-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
226  SP7EJS SK 2005-11-08 1979-04-20 2002-09-15 brak pliku elektronicznego
227  SP7CDG 1979-04-20 340/351 2018-02-24
228  SP9EVP SK 2012-12-19 1979-04-20 1979-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
229  SP6DB SK 2009-02-23 1979-05-31 1979-05-31 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
230  SP9AZL 1979-06-02 1989-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
231  SP7AWA 1979-07-25 1983-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
232  SP1CU SP1CQN 1979-10-05 1979-10-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
233  SP7VZ SP8VZ 1979-10-05 202/209 2015-09-30
234  SP6HRK SK 2004-10-09 1979-10-05 1991-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
235  SP3CQP 1979-10-05 1993-05 brak pliku elektronicznego
236  SP2JKC SK 2012-03-12 1979-10-05 2011-12-03 340/351 (340/401) - wg stanu na 2012-03-12 op. Krzysztof
237  SP5DED 1979-10-05 1987-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
238  SP2GOW 1979-10-05 2002-04-13 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
239  SP9AGW SK 1979-10-05 1979-10-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
240  SP8HKT 1979-10-05 334/342 2018-05-12
241  SP6EQZ 1979-11-18 338/346 2018-04-01
242  SP2BNJ 1979-10-05 340/357 2018-05-23
243  SP7ATY 1979-11-18 332/342 2014-06-27
244  SP8RJ DL8BCM SK 2012-04-07 1979-12-08 1990-08 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
245  SP6T SP6AYP 1979-12-08 340/351 2019-08-22
246  SP6CZ 1980-01-05 340/351 2018-04-14
247  SP5EKY VK2EKY, 7J6AAK/2 brak dokumentacji
248  SP6IHE 1980-01-07 340/352 2020-03-04
249  SP5GRU 1980-04-03 1995-01-24
250  SP1DWZ 1980-04-03 1983-11 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
251  SP5CM R 1980
252  SP9JCH SK 1980-05-04 1980-05-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
253  SP3CMX 1980-06-12 1980-06-12 brak pliku elektronicznego
254  SP8GSC 1980-06-12 328/340 2019-11-11
255  SP5ALP 1980-06-12 1993-09-30 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
256  SP1ALK 1980-06-12 1981-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
257  SP5EAQ 1980-06-12 340/354 2018-04-23
258  SP9FSH SK 2005-08-19 1980-06-12 1990-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
259  SP9BQJ 1980-06-12 246/254 2012-03-03
260  SP5EWA 1980-07-05 1998-07-25 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
261  SP5ENA 1980-07-05 340/357 2018-03-31
262  SP7BCA 1980-08-06 322/331 2021-03-26
263  SP7AW SP7DQQ 1980-08-06 1988-03 brak pliku elektronicznego
264  SP6DMT SK 1999-01-27 1980-09-24 1990-03 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
265  SP7EOY 1980-09-24 1983-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
266  SP2JUU 1980-09-24 1983-11 brak pliku elektronicznego
267  SP3FKY 1980-09-24 2009-06-16
268  SP9DUW SK brak dokumentacji
269  SP9W SP9HWN 1980-09-24 2008-12-23
270  SP2AYC 1980-12-30 2000-11-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
271  SP5LM SK 2012-07-27 1980-12-30 2012-06-13 331/340 (340/401) - wg stanu na 2012-07-27 op. Jerzy
272  SP5CFD SK 2017-10-15 1980-12-30 2016-07-07 337/348 (339/401) - wg stanu na 2017-10-15 op. Piotr
273  SP5GMM 1980-12-30 336/346 2018-09-23
274  SP2ANE 1981-03-14 1981-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
275  SP2BIK 1981-03-14 1983-04 brak pliku elektronicznego
276  SP7FTP VK2OE 1981-04-13 1981-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
277  SP6AGD 1981-03-14 1993-09 brak pliku elektronicznego
278  SP8DYY SK 2015-05-25 1981-03-14 2002-11-14
279  SP9BRP 1981-03-14 339/349 2021-09-07
280  SP5AWV SK brak dokumentacji
281  SP9EIJ SP3EIJ 1981-06-21 1986-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
282  SP9RU 1981-06-21 1981-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
283  SP1ETC VE3PND 1981-06-21 1981-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
284  SP6FOF SP8FOF 1981-06-21 1981-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
285  SP5PB 1981-06-21 2003-03-12 brak arkusza z historia weryfikacji
286  SP2JXM 1981-06-21 1981-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
287  SP2ADW 1981-06-21 1983-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
288  SP3BYZ 1981-06-21 2001-09-23 brak pliku elektronicznego
289  SP8HZZ 1981-06-21 1981-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
290  SP9CAV SK brak dokumentacji
291  SP1F SP1EUS 1981-09-21 2010-10-02
292  SP3HC SK 2013-03-27 1981-09-21 2011-10-08 319/328 (340/401) - wg stanu na 2013-03-27 op. Stanisław
293  SP8GWI 1981-09-21 1981-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
294  SP9BOR 1981-09-17 1984-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
295  SP8ATI 1981-11-17 1981-11 brak pliku elektronicznego
296  SP3XR 1982-05-24 2008-04-29
297  SP5BYF SP6BYF 1982-05-24 1991-12 brak deklaracji do Stowarzyszenai SPDXC
298  SP6BOW 1982-05-24 340/353 2018-07-30
299  SP2BRZ 1982-05-24 2003-07-05
300  SP7IIT 1982-10-25 339/350 2020-03-02
301  SO5S SP5ASR, SP5SJD, SP5SS 1983-01-05 000/000 2012-05-01
302  SP5ILP KG2KJ, DJ0MBF 1983-11-17 1982-11 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
303  SP9JPA wykre?lony z SPDXC
304  SP8FYM SP3FYM SK 2021-07-23 1983-04-22 2003-10-06 op. Henryk
305  SP3HLM 1983-04-22 1994-04-20 brak pliku elektronicznego
306  SP4ICH SP7ICH 1983-05-17 1983-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
307  SP6GF 1983-07-26 338/349 2017-01-25
308  SP5JTR 1983-08-30 1995-05 brak pliku elektronicznego
309  SP9DEE SK 2014-05-02 1983-09-09 2014-05-02 339/345 (340/401) - wg stanu na 2014-05-02 op. Włodzimierz
310  SP3IOE 1983-11-23 1995-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
311  SP2JGR 1983-10-01 1985-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
312  SP5INZ 1983-10-05 1982-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
313  SP2UU SK 1989 1983-10-05 1984-10 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
314  SP9EQS 1983-10-17 1989-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
315  SP5CJQ 1983-10-18 340/350 2018-05-31
316  SP9EML 1983-10-18 332/341 2019-02-01
317  SP6DVP 1983-10-18 333/342 2018-11-19
318  SP7DZA SK 2010-02-28 1983-10-18 2004-08-05
319  SP9LLE SK 2011-06-15 1983-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
320  SP6AYT SK 1994-06-17 1983-10-18 1993-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
321  SP6A SP6AZT 1983-10-18 2008-10-21
322  SP4LEN 1983-10-18 1997-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
323  SP5LGQ 1983-10-26 1986-08 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
324  SP6AND SK 2000-06-29 1984-01-16 1991-12 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
325  SP5TT 1984-01-24 324/335 2021-09-18
326  SP9EPF 1984-01-24 1984-01-24 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
327  SP9HNB SK 1984-01-24 1995-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
328  SP9CVY 1984-01-24 000/000 2015-11-24
329  SP3DAH 1984-01-24 1983-03 brak pliku elektronicznego
330  SP5INQ 1984-01-24 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
331  SP9FQI SP7FQI, SN9A, SP7A 1984-02-14 238/244 2011-08-08
332  SP6EIY 1984-02-27 331/340 2016-08-05
333  SP6DLO 1984-03-13 000/000 2015-11-15
334  SP1HJK SK 2013-10-30 1984-06-12 1987-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
335  SP8IMA 1984-06-30 1988-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
336  SP6CDK 1984-07-15 2002-09-15
337  SP9MDO DL2NDP SK 2018-05-09 1984-07-15 1996-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
338  SP3JHT 1984-07-15 1984-07-15 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
339  SP4JAE 1984-07-15 1990-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
340  SP2AEK 1984-07-15 327/335 2016-08-29
341  SP7EX SK 1984-07-15 1994-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
342  SP1TC SK 2009-05-03 1984-07-15 1989-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
343  SP6FRQ 1984-07-19 1985-07 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
344  SP2BLC 1984-10-24 2002-11-08 brak pliku elektronicznego
345  SP7DIV 1984-09-24 1985-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
346  SP9FPP 1984-10-06 2002-08-20
347  SP2CTZ 1984-10-06 1984-10-06 brak pliku elektronicznego
348  SP9JBK 1984-10-06 1984-10-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
349  SP5AGU 1984-10-06 1984-10-06 brak pliku elektronicznego
350  SP5LCG SK 2017 1984-10-06 1983-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
351  SP2GJV 1984-10-24 338/347 2015-08-27
352  SP6CQO 1984-12-06 1984-12-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
353  SP9DLY 1984-12-18 324/329 2014-12-24
354  SP5MBA 1985-01-06 2004-01-12
355  SP5DRH 1985-01-06 2008-04-10
356  SP5BR SP5DBR SK 2022-06-19 1985-01-06 2008-10-26 op. Janusz
357  SP9FIH 1985-01-18 1991-11 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
358  SP2BMI 1985-01-25 1987-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
359  SP6BVR 1985-03-08 271/277 2017-10-04
360  SP9CSO LA0FX SK 2006-01-24 1985-03-20 1989-07 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
361  SP4EDP 1985-03-22 1988-08 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
362  SP6DNS 1985-03-27 337/353 2014-02-26
363  SP1OT 1985-06-03 1986-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
364  SP3FHV 1985-06-03 1996-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
365  SP6GVU 1985-06-19 2002-12-09 brak pliku elektronicznego
366  SP4GFG 1985-10-01 000/000 2016-09-13
367  SP3ELD 1985-10-01 1984-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
368  SP3HZG 1985-10-01 1990-10 brak pliku elektronicznego
369  SP7LD 1985-10-01 1985-10-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
370  SP1FJZ R 1985
371  SP9ATE 1985-10-01 000/000 2015-10-03
372  SP2GCJ 1985-10-01 2011-12-03
373  SP7EWL 1985-10-01 285/287 2021-08-22
374  SP2X SP2EXN 1985-11-22 000/000 2015-06-11
375  SP6HTQ SK 2017-12-20 1985-12-15 1998-01-01 op. Henryk
376  SP3HYK 1985-12-30 316/319 2019-06-28
377  SP9GCZ DF1PN 1986-01-06 1987-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
378  SP9FTJ 1986-01-06 2007-09-20
379  SP3EQE SK 2022-01-15 1986-02-10 1993-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
380  SP3JHY 1986-02-10 339/348 2021-04-08
381  SP3GVX 1986-02-10 2002-04-13 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
382  SP3IBS 1986-03-15 340/352 2018-04-05
383  SP5AA 1986-05-10 1988-07 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
384  SP6FVF 1986-05-10 2000-10-21 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
385  SP1AAQ SK 2015-02-17 1986-05-10 2004-09-22 op. Lech
386  SP1DMD 1986-05-10 327/333 2018-12-21
387  SP2LQC 1986-05-16 1990-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
388  SP2LLO 1986-05-28 101/103 2004-06-04
389  SP6BEN 1986-06-04 2015-12-04
390  SP4BY SK 2011-05-14 1986-04-04 2008-03-28 335/340 (340/400) - wg stanu na 2011-05-14 op. Jan
391  SP3ACB 1986-06-10 1986-06-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
392  SP6FRF 1986-06-10 1986-06-10 brak pliku elektronicznego
393  SP3EPK 1986-06-29 339/349 2015-05-22
394  SP8BJU 1986-08-05 1996-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
395  SP1MHV 1986-08-05 1991-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
396  SP9MRO R 1986
397  SP1LOP 1986-08-05 1987-05 brak pliku elektronicznego
398  SP9MQH 1986-08-21 2003-11-10 brak pliku elektronicznego
399  SP1JRF 1986-08-21 339/349 2018-04-04
400  SP3HDU 1986-09-09 1990-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
401  SP7HKK R 1986
402  SP1DTG 1986-10-01 1988-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
403  SP5AHY 1986-10-06 2003-12-08 brak pliku elektronicznego
404  SP2IRK 1986-10-21 1985-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
405  SP2GUB 1986-10-29 1996-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
406  SP9CTT SK 2022-05-12 1986-11-05 2019-01-16 340/353 (340/402) - wg stanu na 2022-05-12 op. Marian
407  SP3FXG 1986-12-15 1986-12-15 brak pliku elektronicznego
408  SP5EPP SP1EPP 1987-02-09 199/204 2005-07-14
409  SP8BWR SK 2022-02-10 1987-03-04 2002-01-05
410  SQ6SZ SP6JZB R 1987
411  SP6CIK 1987-03-04 340/348 2018-02-04
412  SP9IGY 1987-03-30 1987-03-30 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
413  SP1JRG 1987-04-24 1989-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
414  SP9IUM 1987-04-26 1998-10 brak pliku elektronicznego
415  SP5GBJ 1987-04-26 2003-06-23
416  SP7DRV 1987-04-26 2007-10-05
417  SP9EES SK 1997-01-03 1987-04-26 1995-03 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
418  SP7NJX SK 2008-04-26 1987-04-26 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
419  SP7GAQ 1987-04-26 340/350 2018-10-19
420  SP5SA SP3SA, SP6SA, SP5MNU 1987-04-27 1987-09 brak pliku elektronicznego
421  SP5COK SK 2021-02-13 1987-04-27 2013-05-03 339/352 (340/402) - wg stanu na 2021-02-13 op. Janusz
422  SP5GQX 1987-04-27 337/347 2014-03-30
423  SP4D SP4DGN 1987-04-27 1987-10 brak pliku elektronicznego
424  SP8JMA 1987-05-04 336/344 2016-04-18
425  SP6IXF 1987-05-07 340/350 2018-05-28
426  SP5GKI VE7GKI 1987-05-07 1990-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
427  SP1ADY SP9ADY 1987-06-03 2009-12-21
428  SP6JOE 1987-06-11 2010-11-14
429  SP9HTU 1987-06-15 333/341 2015-07-16
430  SP5KP SP5DYO 1987-07-25 340/349 2019-11-18
431  SP7AWG 1987-08-10 340/349 2018-04-08
432  SP8LBK 1987-08-10 340/351 2019-01-07
433  SP2UUU 1987-08-10 177/182 2004-03-24
434  SP4DM SP4EHU 1987-09-02 1987-09-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
435  SP4DC SP4EHT 1987-09-02 1988-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
436  SQ3A SP3BLP SK 2020-09-01 1987-10-05 1984-04 116/121 (340/402) - wg stanu na 2020-09-01 op. Zdzisław
437  SP5DU SP5GMK 1987-11-02 328/336 2017-04-30
438  SP7ALH 1988-03-20 1996-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
439  SP3LPR 1988-03-16 292/300 2015-09-27
440  SP5EXA A45XR 1988-03-16 1992-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
441  SP8CSL SK 2004-03 1988-03-16 1996-08-23 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
442  SP5ILO 1988-03-16 275/284 2017-01-24
443  SP5CWQ 1988-03-16 1990-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
444  SP2BME 1988-03-16 1996-04-11 brak pliku elektronicznego
445  SP9ENV DL1EKO 1988-04-14 264/271 2016-10-17
446  SP6N SP6JKH 1988-06-04 2003-12-08
447  SP9IJU SK 2015-04-09 1988-06-04 2001-06-01 brak pliku elektronicznego
448  SP6GYS 1988-07-20 1988-07 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
449  SP8BFJ 1988-07-21 2000-09-17 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
450  SP5MBL 1988-08-08 brak dokumentacji
451  SP5BUD 1988-08-08 1988-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
452  SP5DIR 1988-08-08 339/351 2018-09-23
453  SP1GZF 1988-08-08 337/342 2020-01-23
454  SP6FAF 1988-08-08 1991-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
455  SP7ITB 1988-08-22 339/350 2012-01-15
456  SP1CGP 1988-09-14 1988-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
457  SP8HMK 1988-11-26 1991-05 brak pliku elektronicznego
458  SP5CCC 1988-11-26 302/311 2002-04-12
459  SP6HTX 1988-12-20 1993-06-06 brak pliku elektronicznego
460  SP2GKQ 1988-12-20 1992-03-01
461  SP9MZS 1989-01-14 1990-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
462  SP4Z SP4EEZ, KD2GYF 1989-01-14 339/348 2013-01-05
463  SP3BGD 1989-01-25 2015-04-13
464  SP5JXK 1989-11-26 199/204 2006-07-01
465  SP3IPB SK 2021-12-18 1989-02-26 brak pliku elektronicznego
466  SP6OJJ 1989-03-29 318/324 2004-01-20
467  SP8KO 1989-05-03 340/350 2020-08-26
468  SP9DWT 1989-05-10 338/349 2015-12-09
469  SP9FKQ SK 2021-08-24 1989-05-10 2018-09-23 340/350 (340/402) - wg stanu na 2021-08-24 op. Józef
470  SP3BVI 1989-05-10 2007-11-04
471  SP3GRQ 1989-05-10 286/294 2010-09-20
472  SP3JIA 1989-05-10 340/347 2018-06-30
473  SP1AEN 1989-05-11 314/324 2015-09-26
474  SP6IXO 1989-05-21 1993-08 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
475  SP7EBM SK 2020-11-16 1989-05-29 2006-01-16
476  SP7LIH SK 1989-05-29 1996-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
477  SP7HTA 1989-08-26 118/121 2015-10-01
478  SP5XD SK 1989-09-10 1998-11-18 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
479  SP2FF 1989-09-19 1993-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
480  SP7IXT SK 2022-05-06 1989-11-24 2011-07-13 304/309 (340/402) - wg stanu na 2022-05-06 op. Andrzej
481  SP7LZD SK 2007-05-14 1990-02-07 2000-04-04 brak pliku elektronicznego
482  SP9ADK SK 1990-03-08 1990-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
483  SP9DJP 1990-03-15 2000-10-16 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
484  SP9NLK 1990-03-15 1993-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
485  SP3SUN 1990-06-04 1993-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
486  SP6NIZ 1990-06-13 248/253 2008-04-10
487  SP6LB SK 2015-02-03 1990-09-09 1990-10 brak pliku elektronicznego
488  SP6NIG SK 2004-08-25 1990-09-09 2003-10-16 brak pliku elektronicznego
489  SP2BOQ 1990-09-09 1997-03-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
490  SP6AUI 1990-09-09 000/000 2013-10-16
491  SP6RYB 1990-09-09 1993-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
492  SP7DAD 1990-09-09 267/271 2016-03-08
493  SP7MOQ 1990-09-09 2002-06-26
494  SP4NDU 1990-09-09 2012-11-18
495  SP7GTA 1990-09-09 2006-06-14
496  SP9MQD SK 2006-05-19 1990-09-09 1992-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
497  SP4JFR 1990-09-09 1990-09-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
498  SP1EYI VK2GND ? 1991 1992-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
499  SP8AYJ ? 1991 244/250 2014-12-05
500  SP7CLB ? 1991 1990-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
501  SP5DZE SK 2021-05-13 1991-02-20 2014-12-24 289/298 (340/402) - wg stanu na 2021-05-13 op. Mieczysław
502  SP1S SP3CNP, SP7CNP R 1991
503  SP4KM 1991-02-21 2008-02-21
504  SP8JUX 1991-12-01 1991-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
505  SP2HNF 1991-10-01 1990-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
506  SP6CYX 1991-10-01 1991-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
507  SP8U SP8GMU 1991-10-01 340/349 2021-02-12
508  SP4GDC 1991-10-01 2013-10-16
509  SP9GDB 1991-10-01 301/310 2015-10-06
510  SP7IWA SP5IWA 1991-11-01 339/347 2021-10-28
511  SP5SAQ 1991-11-01 1991-11-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
512  SP5ZR SK 2020-05-29 1992-03-31 2009-12-21 op. Bogdan
513  SP6OUJ R 1991
514  SP5NHM N3XOF 1992-01-16 1994-08-28 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
515  SP5IYY 1992-01-21 337/347 2021-08-07
516  SP2FN SK 1992-01-21 1991-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
517  SP2GUC 1992-06-04 2011-12-28
518  SP9REP 1992-08-17 338/346 2018-09-23
519  SP5ZA SK 1992-07-01 1991-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
520  SP8EEX 1992-08-01 285/291 2021-09-18
521  SP7AH SP7LFT R 1992
522  SP3KB SP3C 1992-11-01 1995-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
523  SP8ONL 1992-11-01 2013-12-14
524  SP3FPF 1992-12-01 1997-09 brak pliku elektronicznego
525  SP3FIM 1993-01-01 248/256 2006-07-01
526  SP9GAY 1993-01-01 2005-06-22
527  SP9VFQ SK 2003-08-19 1993-01-01 1994-12 brak pliku elektronicznego
528  SP7NHS R 1993
529  SP5AUB 1993-03-23 000/000 2012-10-06
530  SP8FVQ SP8FO 1993-03-23 1994-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
531  SP9AVZ SK 2022-07 1993-03-31 2007-04-16 199/202 (340/402) - wg stanu na 2022-07 op. Henryk
532  SP3JUN 1993-05-01 2007-09-09
533  SP6RCK 1993-05-01 2010-11-07
534  SP9HZF 1993-05-01 000/000 2014-11-21
535  SP6TGA 1993-05-01 1993-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
536  SP9CAY 1993-05-01 1999-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
537  SP6FPY 1993-06-01 1994-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
538  SP8DA SP8BVJ 1993-06-01 2004-03-18
539  SP9FUU 1993-06-06 340/349 2018-09-20
540  SP2DKI 1993-07-01 1997-11-17 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
541  SP2EIW 1993-07-01 2000-01-31 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
542  SP2CA SP2FHS 1993-07-01 2007-12-23
543  SP5AHR SK 2020-07-01 1993-09-01 2013-02-24 311/319 (340/402) - wg stanu na 2020-07-01 op. Mieczysław
544  SP5RDX SK 1993-09-01 1997-03-17 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
545  SP5TZC 1993-08-01 336/345 2015-08-21
546  SP2FMN 1993-10-01 196/200 2005-10-11
547  SP3DIK 1993-12-31 336/345 2015-05-11
548  SP8LZC 1993-11-01 1994-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
549  SP7NMT SK 2020-11-05 ? 1993 1993-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
550  SP9JXC SP1JXC ? 1993 1995-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
551  SP7FUH 1994-01-01 1997-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
552  SP2GSI 1994-05-21 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
553  SP5IVC 1993-09-01 267/273 2012-10-07
554  SP5OXJ 1993-12-27 311/316 2018-09-06
555  SP8FB SP8UFB 1994-02-24 000/000 2016-06-26
556  SP6EVX SK 2019-01-14 1994-03-01 1994-10-28 op. Emil
557  SP8UFO 1994-03-01 2000-12-20 brak pliku elektronicznego
558  SP2JMR 1994-03-01 320/325 2018-09-23
559  SP6BGZ 1994-03-01 1998-11-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
560  SP2JPG SK 2012-02 1994-05-01 2002-10-31
561  SP2BRN 1994-06-01 2000-02-12 brak pliku elektronicznego
562  SP9ODY 1994-06-09 340/348 2018-04-04
563  SP2EBG 1994-06-20 000/000 2002-11-12 brak pliku elektronicznego
564  SP9CXX SK 2011 1994-07-01 1996-10 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
565  SP9RTF SK 1999-04 1994-07-01 1998 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
566  SP6CXH 1994-07-01 2002-04-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
567  SP2UKB 1994-07-01 2005-02-21 data wstąpienia niepewna
568  SP2WEI 1994-09-01 1995-10 brak pliku elektronicznego
569  SP2WEP 1994-09-01 1996-12 brak pliku elektronicznego
570  SP6HEQ 1994-10-01 339/348 2014-08-23
571  SP6HFZ 1994-10-01 1999-11-20 brak deklaracji do Stowarzysznia SPDXC
572  SP2WE SP2WET 1994-10-26 312/317 2009-11-08
573  SP4AVG 1994-11-01 249/256 2005-07-20
574  SP1RKB 1994-11-01 2003-02-28
575  SP3VAL SK 2020-11 1994-12-01 1995-08-25 brak pliku elektronicznego
576  SP4SKW 1994-12-14 1994-12-14 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
577  SP8OON 1994-12-31 1994-12-31 brak pliku elektronicznego
578  SP5BYY SP6BYY 1995-01-01 1995-01-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
579  SP3EJJ 1995-01-02 1995-10 brak pliku elektronicznego
580  SP9VEG 1995-02-01 333/340 2018-05-28
581  SP9RTZ 1995-02-01 178/181 2015-10-01
582  SP7SEW 1995-02-16 2007-01-21
583  SP7SEG 1995-04-01 2000-12-23
584  SP9EWT 1995-04-05 1998-06-26 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
585  SP7GXK 1995-05-01 339/349 2012-01-27
586  SP9TCV SK 2014 1995-05-01 2002-03-03 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
587  SP9NRD SK 1995-05-01 1997-09 brak pliku elektronicznego
588  SP2CYK 1995-05-11 2003-05-28 brak pliku elektronicznego
589  SP3AAI 1995-06-01 2006-11-07
590  SP2SCG 1995-06-10 2006-07-01
591  SP2FOV 1995-06-10 330/341 2014-04-14
592  SP2BEA 1995-06-21 1998-11 brak pliku elektronicznego
593  SP2Y SP2LLW 1995-07-07 2015-06-15
594  SP5CEQ 1995-08-01 264/271 2004-06-27
595  SP2BUC 1995-08-16 333/340 2018-04-14
596  SP5FLB SK 2022-03-22 1995-10-05 2006-10-22 252/259 (340/402) - wg stanu na 2022-03-22 op. Wiesław
597  SP4GHL 1995-10-05 1994-01-15 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
598  SP3FLR SK 2019-03-06 1995-10-10 2003-03-23 op. Janusz
599  SP8FHM 1995-11-01 339/344 2015-06-25
600  SP6AZM 1995-11-03 329/335 2012-11-11
601  SP8CNS 1995-12-01 2008-02-20
602  SP9LDP 1995-12-01 2015-11-04
603  SP3JZI 1995-12-01 000/000 2009-09-24
604  SP2DNT 1995-12-12 181/185 2020-02-28
605  SP3NYI 1996-01-01 1996-12 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
606  SP1IXG SK 2008-07-29 1996-02-11 2001-09-25
607  SP6NVE SK 2018-10 1996-04-01 2015-05-04 302/307 (340/402) - wg stanu na 2018-10 op. Tadeuez
608  SP9AEP 1996-04-22 2002-01-05 brak pliku elektronicznego
609  SP4LVH 1996-05-01 339/348 2020-02-11
610  SP2QVI 1996-05-01 1997-10-15 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
611  SP9RCL 1996-05-01 340/346 2018-08-11
612  SP9QJ SK 2021-02 1996-05-01 1996-10 brak pliku elektronicznego
613  SP3FAR 1996-07-15 340/350 2022-02-01
614  SP9IEK 1996-08-16 000/000 2009-11-06
615  SP9MDY 1996-09-01 2006-07-01
616  SP6MLX 1996-09-30 308/312 2015-09-20
617  SP6DNZ SP6NZ 1996-11-03 000/000 2015-07-06
618  SP2WHE SK 2020-04-20 1997-02-20 2002-09-09 brak pliku elektronicznego
619  SP5EVW 1997-03-03 2000-02-26 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
620  SP6NIC 1997-05-05 1997-05 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
621  SP7TF SP7DQN 1997-05-05 2002-11-12
622  SP9UNX SK 2019-12-05 1997-05-05 2014-10-23 330/337 (340/402) - wg stanu na 2019-12-05 op. Andrzej
623  SP2DWA SK 2015-06-02 1997-05-10 2013-09-08 189/194 (340/401) - wg stanu na 2015-06-02 op. Jerzy
624  SP8DHJ 1997-05-30 1997-05-30 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
625  SP2HV SK 2017-11-22 1997-06-10 2015-06-01 331/340 (339/401) - wg stanu na 2017-11-22 op. Edward
626  SP9LAS 1997-06-18 2008-02-16
627  SP6TPF 1997-06-18 1997-06-18 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
628  SP8GEY 1997-07-09 340/347 2018-07-15
629  SP5VYF 1997-07-09 1997-06-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
630  SP9ADV SK 2010-04-01 1997-07-09 2000-06-02 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
631  SP7CXV 1997-08-19 335/342 2011-07-13
632  SP3GTS 1997-09-01 000/000 2006-10-22
633  SP4CUF 1997-09-01 334/341 2018-12-11
634  SP7HQ SP7QHS 1997-09-01 000/000 2010-06-04
635  SP9RQH 1997-09-29 2007-12-23
636  SP9DEM SK 2022-01-03 1997-09-29 2000-10-21 233/238 (340/402) - wg stanu na 2022-01-03 op. Marian
637  SP8FUX 1997-10-06 340/348 2018-04-04
638  SP9RPW 1997-10-10 338/344 2018-09-23
639  SP2HHX 1997-12-01 1997-12-01 brak pliku elektronicznego
640  SP8MI SQ8AMI, SN8M 1998-01-07 000/000 2013-02-06
641  SP5ANQ SK 2007-04-20 1998-01-07 2003-02-18 302/310 (337/395) - wg stanu na 2007-04-20 op. Ryszard
642  SQ8T SP8TDE 1998-01-07 262/266 2018-06-18
643  SP1NQF 1998-03-01 2008-02-16
644  SP2QVS 1998-03-02 2001-09-01 brak pliku elektronicznego
645  SP2FAX 1998-03-02 339/350 2015-08-23
646  SP7VC SP7VCK R 1998
647  SP9HZW 1998-03-02 332/338 2019-09-22
648  SP2IZC 1998-03-02 335/341 2015-06-03
649  SP8IIS 1998-03-29 336/342 2016-01-11
650  SP3VAU 1998-03-29 2001-09-24 brak pliku elektronicznego
651  SP9FOW 1998-03-29 108/110 1998-03-29
652  SP2TQW 1998-04-20 1998-11 brak pliku elektronicznego
653  SP1DTQ 1998-05-15 2005-03-07
654  SP3DBD 1998-06-04 2002-11-09
655  SP8RX DJ0IF 1998-06-04 198/204 2006-10-22
656  SP5LXR 1998-07-21 2005-02-07
657  SP5UAF 1998-07-25 318/323 2018-05-03
658  SP5ELA 1998-09-16 328/336 2013-02-24
659  SP8GNF 1998-09-26 265/273 2019-01-18
660  SP9JZT 1998-11-17 1999-11 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
661  SQ1EIX SQ1X 1998-11-19 2016-03-26
662  SP4EAK 1999-01-22 2001-02-03 brak pliku elektronicznego
663  SP4JWR 1999-01-22 2002-06-23 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
664  SP9BGL SP3BGL 1999-04-02 335/341 2021-03-08
665  SP8BSQ SK 2010-09-11 1996-04-26 1999-04-26 brak pliku elektronicznego
666  SP9WUM 1999-04-26 2001-09-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
667  SP3WVL 1999-04-26 2003-03-20
668  SP5BSG SK 2005-01-28 1999-04-26 1999-04-26 brak pliku elektronicznego
669  SP1D SQ1DWR, SQ3DWR 1999-05-28 167/169 1999-11-20
670  SP3HUU 1999-06-15 2002-10-14
671  SQ5AAS VA3LUK 1999-04-15 1999-04-15 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
672  SP5X SP5MXA 1999-07-26 2008-03-04
673  SQ8J SQ8BGJ 1999-09-20 000/000 2016-06-06
674  SQ8GBN 1999-12-04 1999-12-04 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
675  SP7ICE 1999-12-04 267/272 2005-12-31
676  SP2QCR 1999-12-10 331/335 2012-03-11
677  SP5WAL SK 2000-04-08 1999-12-10 1999-12-10 nie dotyczy Stowarzyszenia SPDXC
678  SP7PS SP7NMW 1999-12-10 2002-10-08
679  SP2XDR 1999-12-11 1999-12-11 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
680  SQ9DXN 1999-12-11 262/265 2015-10-07
681  SP3VT 2000-02-05 2014-03-06
682  SP1CHV 2000-02-20 2000-02-12 brak pliku elektronicznego
683  SP5VYB 2000-02-12 2001-09-16 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
684  SQ8Z SP5ULD 2000-03-18 2004-01-01
685  SQ7B SQ7BCG 2000-06-29 2001-06-23 brak pliku elektronicznego
686  SP9XCN 2000-08-06 2009-12-22
687  SP9QMP SK 2020-12-22 2000-09-28 2016-10-19 339/343 (340/402) - wg stanu na 2020-12-22 op. Piotr
688  SP2BOF 2000-08-06 2000-08-06 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
689  SP9XWD 2000-08-06 164/166 2015-10-01
690  SQ2BNM 2000-08-06 280/282 2018-09-01
691  SQ8AMD 2000-09-17 2000-09-17 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
692  SP8AQA SN8A 2000-09-25 261/264 2008-10-08
693  SP9UPK 2000-12-21 2009-12-22
694  SP5LCC SK 2008-06-24 2000-12-28 2002-11-29 259/261 (338/396) - wg stanu na 2008-06-24 op. Witold
695  SP2DWG SQ2FOA 2000-12-29 313/317 2007-11-04
696  SP2AQP SK 2020-12-24 2000-12-29 2018-02-22 340/346 (340/402) - wg stanu na 2020-12-24 op. Piotr
697  SP2SV SP2OFK 2001-02-11 2001-02-11
698  SQ9PM SQ9HYM 2001-02-11 2001-11-01 brak pliku elektronicznego
699  SP2EPV SP1EPV 2001-02-11 310/316 2020-10-25
700  SP9SDD 2001-03-28 2002-09-09
701  SP7MFR 2001-04-01 332/337 2016-07-11
702  SP1RW SP1RWK SK 2006-12-28 2001-04-29 2001-04-29 brak pliku elektronicznego
703  SP8FHJ SK 2011-05-05 2001-04-29 2002-11-13 169/170 (340/400) - wg stanu na 2011-05-05 op. Henryk
704  SP9XCJ 2001-04-29 310/312 2018-12-21
705  SP2IHG 2001-09-01 2001-09-01 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
706  SP7DQR 2001-09-15 324/331 2021-12-12
707  SQ2DMR 2001-11-01 2001-11-01 brak pliku elektronicznego
708  SP8SW SP8NTW 2001-11-01 139/141 2001-11-01
709  SP1JON 2001-11-01 2002-09-09 brak pliku elektronicznego
710  SP9DGO 2001-11-01 2002-03-16 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
711  SP8IQR SK 2021-11-25 2001-11-01 2015-09-05 338/347 (340/402) - wg stanu na 2021-11-25 op. Ryszard
712  SP9OYK 2001-11-01 2001-11-01
713  SP9AGV 2001-11-01 2004-04-22
714  SQ5TT SQ5EWG 2001-11-01 2001-11-01 brak pliku elektronicznego
715  SP3AMY SK 2014-06-20 2001-11-01 2013-01-22 202/207 (340/401) - wg stanu na 2014-06-20 op. Józef
716  SP2JLR 2001-12-24 287/290 2007-11-03
717  SP8VJV 2001-12-23 2002-10-26
718  SP3MGP 2001-12-30 2002-04-07 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
719  SQ2FOR 2002-01-10 2003-11-02
720  SP1JKF SK 2016-02-14 2002-01-15 2005-06-22 op. Jan
721  SP2MKZ 2002-01-30 2003-11-17
722  SP9MCU 2002-03-30 2002-03-30 brak pliku elektronicznego
723  SP8NCF 2002-05-25 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
724  SP6M SP6CDP 2002-05-25 340/348 2018-02-04
725  SQ9DKX 2002-05-25 000/000 2015-03-11
726  SP9CQ 2002-05-27 000/000 2015-06-16
727  SP3DOF 2002-06-18 000/000 2014-11-30
728  SQ7FGE 2002-09-09 2002-09-09 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
729  SP1MGM SP3MGM 2002-09-15 334/340 2014-06-24
730  SP6FXY 2002-10-14 309/315 2020-06-29
731  SP6ORR 2002-10-14 2002-10-14 brak deklaracji do Stowarzyszenia SPDXC
732  SP3FYX 2002-10-30 330/338 2013-09-01
733  SP2MPO 2002-11-09 2002-11-09
734  SP9WAN 2002-11-18 338/341 2016-12-19
735  SQ8FEW 2003-02-21 2004-09-22
736  SP3CGK 2003-05-27 338/341 2018-11-01
737  SP9OHP 2003-06-16 330/333 2016-11-23
738  SP7FRO 2003-07-27 000/000 2013-09-08
739  SP3WVG 2003-08-11 2003-08-11
740  SP2HPD 2003-08-20 2007-09-20
741  SP2QVU 2003-09-29 2004-05-27
742  SQ9ACH 2003-10-06 321/324 2016-09-06
743  SP9OJQ SK 2007-05-31 2003-11-01 2005-10-10 142/142 (337/395) - wg stanu na 2007-05-31 op. Jerzy
744  SQ9FMU 2003-12-02 105/106 2003-02-22
745  SQ9HZM 2003-12-02 340/344 2019-09-22
746  SQ2DMU 2003-12-02 330/333 2016-08-01
747  SP1EG 2003-12-03 206/210 2014-11-21
748  SP4TKR 2003-12-08 2003-12-08
749  SQ5RTV 2003-12-08 2002-10-04
750  SP4TVO 2003-12-08 000/000 2015-03-02
751  SP6QM SP6RGM 2003-12-08 332/337 2016-10-19
752  SP3AU SP3RBT 2003-12-30 193/197 2002-11-18
753  SP1MVG 2004-03-07 249/253 2008-04-29
754  SP8WJD 2004-03-26 2004-03-07
755  SP3IQ SK 2021-03-27 2004-04-04 2003-10-06 135/136 (340/402) - wg stanu na 2021-03-27 op. Bogdan
756  SP4BEU 2004-04-04 336/342 2018-09-23
757  SP4BMO 2004-04-04 000/000 2004-03-04
758  SP1DTM 2004-05-05 2003-12-28
759  SP8EDD 2004-05-09 2005-01-17
760  SP5EWX 2004-09-06 328/333 2020-08-22
761  SP1MWK 2004-09-20 328/331 2016-12-19
762  SP1GPI 2004-10-03 2004-04-22
763  SQ5RK 2004-12-29 2004-09-20
764  SP7FAH 2004-12-30 261/267 2009-11-06
765  SP9BGS 2005-01-12 209/214 2007-12-01
766  SP3BNC 2005-01-16 337/345 2011-06-05
767  SP7MFQ 2005-01-16 335/338 2016-07-12
768  SQ9I SP9RTI, M0RTI R 2021-01-22 2005-01-16 2004-04-22
769  SP2WN 2005-02-07 2002-10-20
770  SP3DSC 2005-02-17 000/000 2014-11-30
771  SP1NY 2005-03-19 220/223 2005-03-19
772  SQ5TA 2005-05-15 2009-11-06
773  SP5ANX SK 2007-01-13 2005-07-11 2006-04-30 311/314 (337/395) - wg stanu na 2007-01-13 op. Sławomir
774  SQ9MZ R 2005
775  SP3EA SP3EAX 2005-09-27 268/272 2010-04-18
776  SP7SP SP7RJK 2005-09-27 339/345 2016-03-27
777  SP1TJ SP1BYS 2005-09-27 2014-06-13
778  SP6GPJ 2005-09-27 000/000 2005-03-14
779  SP8NCZ SP8BWQ 2005-09-27 2008-10-22
780  SP6OPY 2005-09-28 2009-06-03
781  SQ2AF 2005-12-14 2005-06-11
782  SP6BCC 2006-01-19 313/318 2019-10-25
783  SP3JGI 2006-04-30 272/275 2011-05-06
784  SP7QHR 2006-04-30 000/000 2012-10-06
785  SP5XVY R 2006
786  SP7XK 2006-04-30 334/339 2019-12-18
787  SP7AAK SK 2019-04-30 2006-04-30 2018-12-11 335/353 (340/402) - wg stanu na 2019-04-30 op. Wiesław
788  SP2GJI 2006-07-01 330/335 2020-09-19
789  SP2FTL 2006-07-01 269/271 2022-07-04
790  SP3DQL 2006-07-02 2007-09-20
791  SO3F SP3FLQ 2006-07-01 292/296 2017-09-25
792  SP6IXU 2006-08-29 315/320 2020-11-16
793  SP2FKE 2006-08-29 2005-12-14
794  SQ8AGF SK 2019-01-29 2006-08-29 2012-03-11 294/297 (340/402) - wg stanu na 2019-01-29 op. Dariusz
795  SP7FBQ R 2006
796  SQ1K SP1EK, SQ1GPC 2006-10-22 2007-12-23
797  SP2RXG SK 2011-01-20 2006-10-22 2010-06-28 330/335 (340/400) - wg stanu na 2011-01-20 op. Wojciech
798  SP6EF 2007-03-13 207/210 2010-09-16
799  SP7TEX 2007-03-13 269/272 2015-06-10
800  SP5IKO 2007-03-13 2011-06-23
801  SP5XSD 2007-03-13 139/141 2006-09-03
802  SP3IK 2007-05-04 246/248 2015-06-17
803  SP5ICQ SK 2020-12-25 2007-07-24 2017-06-07 312/319 (340/402) - wg stanu na 2020-12-25 op. Wiesław
804  SQ2BXI 2007-09-20 2007-02-25
805  SQ5HAU 2007-09-20 2007-03-12
806  SP3NX 2007-11-03 335/343 2019-03-05
807  SP3LAU 2007-11-11 267/272 2007-05-05
808  SP8YB SP8LNE 2007-12-23 2007-12-04
809  SP7BMR 2008-03-02 327/330 2016-09-17
810  SP7HDA 2008-03-02 207/212 2017-07-31
811  SP5MXZ 2008-03-22 2007-08-23
812  SP9UML 2008-03-22 2007-09-20
813  SQ6R SQ6GTZ 2008-05-27 254/254 2016-08-31
814  SQ7IL 2008-07-04 244/245 2016-09-02
815  SQ5MX 2008-07-04 2007-12-01
816  SP8NCJ SK 2014-08-26 2008-07-27 2012-03-15 338/343 (340/401) - wg stanu na 2014-08-26 op. Andrzej
817  SP7LI SP7HTD SK 2010-06-14 2008-07-27 2009-09-15 198/201 (338/396) - wg stanu na 2010-06-14 op. Mariusz
818  SP9AUV 2008-07-27 237/239 2013-01-22
819  SP3VSE 2008-09-07 275/277 2012-10-07
820  SP2JMB 2008-09-11 2013-12-14
821  SP5LMT 2008-10-07 000/000 2017-06-07
822  SP4AAZ 2008-10-07 252/255 2020-01-05
823  SP4FMD 2008-10-16 197/199 2014-03-16
824  SP2DDX 2008-12-23 315/320 2020-02-14
825  SQ9OH 2008-12-23 2010-02-27
826  SQ5WAA 2009-03-31 112/114 2009-03-31
827  SQ4DW 2009-05-01 099/100 2008-10-07
828  SP4LVK 2009-05-01 227/227 2016-09-13
829  SP8NTH 2009-05-01 315/317 2018-02-22
830  SP1C SP1MHZ 2009-05-01 312/314 2014-07-02
831  SQ8GKL 2009-05-01 2013-02-07
832  SP5ADX 2009-06-06 302/304 2012-10-06
833  SP8CUR 2009-06-18 129/130 2008-09-08
834  SP6JIU 2009-02-08 316/320 2016-11-07
835  SP7EHD 2009-02-08 2009-01-29
836  SQ2GXO 2009-02-08 319/321 2021-11-16
837  SP7OMS 2009-02-08 335/340 2018-09-14
838  SP5VJQ SK 2020-10-30 2009-09-24 2009-02-24 op. Jerzy
839  SP5XOC 2009-09-24 317/320 2016-05-11
840  SP2JEB 2009-09-24 324/327 2019-09-22
841  SP6LMQ 2009-11-13 211/215 2012-02-04
842  SP9WAV 2009-12-22 2009-12-22
843  SP9FY SK 2011-02-19 2009-12-23 2010-02-27 230/231 (340/400) - wg stanu na 2011-02-19 op. Eugeniusz
844  SO3AK SP3VZY 2009-12-23 126/128 2009-06-23
845  SQ8TWP 2009-12-23 2009-09-15
846  SP5EOT SK 2012-05-20 2009-12-23 2011-09-08 170/174 (340/401) - wg stanu na 2012-05-20 op. Leon
847  SP9JZU 2010-01-17 277/282 2009-07-06
848  SP9WZJ 2010-02-28 340/348 2021-09-18
849  SP2UT SK 2013-04-20 2010-03-14 2009-09-08
850  SP9FWQ SP9AK 2010-03-14 119/119 2009-09-09
851  SP3QYQ 2010-04-18 296/298 2013-09-30
852  SP2JNB 2010-04-24 241/246 2020-08-06
853  SP1QY 2010-05-09 311/314 2010-11-07
854  SP7CCB 2010-05-09 2009-11-08
855  SP1RKR 2010-06-30 227/229 2011-03-22
856  SP5UD SP5XOR 2010-06-30 299/302 2016-05-11
857  SP7Y SQ7NHT 2010-09-16 107/108 2010-03-13
858  SQ5LMT 2010-09-16 000/000 2017-06-07
859  SP3EPG 2010-12-11 302/305 2013-09-30
860  SP1MWN 2010-12-11 300/301 2020-09-29
861  SP9WZS R 2011
862  SP7MOC 2011-05-01 291/297 2013-05-04
863  SP1RKT 2011-05-01 328/332 2015-12-21
864  SQ7NSN 2011-05-01 309/312 2016-07-01
865  SP5CNA 2011-05-01 315/320 2017-09-18
866  SP7EY SQ7NLH 2011-05-01 2012-08-30
867  SP2HWW 2011-06-23 321/323 2019-01-17
868  SP1DSZ 2011-06-23 000/000 2015-12-14
869  SP7IDX SK 2021-04-04 2011-07-13 2010-12-11 130/131 (340/402) - wg stanu na 2021-04-04 op. Waldemar
870  SP6SOX 2011-07-13 2011-02-25
871  SP9NRO 2011-09-07 185/187 2021-05-21
872  SQ7LQJ 2011-12-13 125/125 2011-04-30
873  SP7OGP 2011-12-29 000/000 2014-05-27
874  SP7UWB 2012-02-14 256/257 2018-07-18
875  SP7MFY 2012-02-14 219/222 2011-08-08
876  SP3SLK 2012-04-15 273/273 2019-06-28
877  SQ9JKW 2012-05-10 313/316 2011-09-07
878  SP7UWL 2012-05-10 270/273 2013-12-31
879  SQ7AN SQ1AN 2012-05-10 000/000 2012-02-06
880  SP5NZZ SK 2020-07-25 2012-05-10 2020-04-30 317/318 (340/402) - wg stanu na 2020-07-25 op. Tomasz
881  SP9WUZ 2012-05-10 266/266 2016-12-28
882  SQ9S SQ9JKS 2012-05-15 316/318 2016-08-25
883  SP2YY 2012-07-08 000/000 2016-01-07
884  SQ6PWJ 2012-07-08 000/000 2012-06-20
885  SP6OUQ 2012-07-08 134/134 2011-12-29
886  SP6LUY 2012-07-08 117/117 2011-12-29
887  SQ5LTL 2012-08-02 310/311 2016-09-17
888  SP7SEP SK 2015-11-10 2012-08-26 2012-08-26 110/111 (340/401) - wg stanu na 2015-11-10 op. Aleksandra
889  SQ7RL 2012-08-26 297/298 2016-09-12
890  SP1ZZ 2012-08-26 254/261 2014-03-30
891  SQ9NIS 2012-12-30 000/000 2014-12-25
892  SQ7FPH 2012-12-31 307/307 2016-06-29
893  SQ8OAU 2013-02-24 000/000 2016-03-18
894  SQ8GBG 2013-02-24 276/276 2021-06-21
895  SQ8GBE 2013-02-24 127/127 2012-08-02
896  SQ7EQB 2013-03-24 000/000 2013-05-12
897  SP7PA SQ7WPA 2013-03-24 000/000 2014-06-07
898  SP3NYU 2013-05-03 104/104 2012-10-06
899  SQ3JPV 2013-05-03 298/299 2017-09-22
900  SP7F SP7FI 2013-05-03 000/000 2012-10-15
901  SP1DOZ 2013-06-16 131/132 2012-12-02
902  SQ6PPI 2013-08-04 000/000 2013-08-04
903  SQ5OUO 2013-09-08 106/106 2013-02-24
904  SQ7NSX 2013-09-08 2013-02-24
905  SP7JLH 2013-09-18 311/317 2016-09-05
906  SO9DXX 2013-09-18 2013-03-15
907  SP3DV 2013-12-13 304/309 2013-05-30
908  SQ7PGO 2013-12-13 2013-05-31
909  SP5RE 2013-12-13 2013-05-31
910  SQ5STN 2013-12-14 2013-03-24
911  SP6EVZ SK 2015-07-30 2014-01-09 2013-07-09 134/136 (340/401) - wg stanu na 2015-07-30 op. Kazimierz
912  SQ7FZR 2014-02-19 101/101 2013-08-11
913  SP7CKU 2014-02-19 146/148 2013-08-11
914  SP5ETS 2014-03-03 100/100 2013-09-01
915  SP1GQW 2014-07-21 2014-11-20
916  SQ1BHH 2014-08-09 226/226 2017-02-03
917  3Z6AEF 2014-08-09 219/220 2015-06-23
918  SP2DUS 2014-09-22 231/231 2020-03-12
919  SP6CES 2014-11-08 000/000 2016-12-13
920  SP9ITP 2014-11-21 158/158 2014-05-19
921  SQ8BGR 2014-12-19 147/147 2014-06-20
922  SP8CIV SK 2021-09-04 2014-12-28 191/191 2014-06-23 191/191 (340/402) - wg stanu na 2021-09-04 op. Maciej
923  SP8QEJ 2014-12-28 129/129 2014-06-27
924  SP6DHH 2015-02-13 127/131 2015-11-17
925  SP3UY 2015-03-22 000/000 2014-09-22
926  SQ2NIJ 2015-05-20 109/109 2014-11-14
927  SP2BUW SK 2020-09-15 2015-09-14 2020-06-12 225/225 (340/402) - wg stanu na 2020-09-15 op. Henryk
928  SP2SA SP1RKH 2015-09-27 101/101 2014-12-03
929  SP9EWM 2015-12-28 147/149 2015-06-25
930  SP3QDM 2016-03-08 305/306 2017-09-22
931  SQ2RH 2016-03-24 116/117 2015-09-23
932  SP3SX SP3SXX 2016-04-27 190/191 2022-02-07
933  SP8EET 2016-08-17 109/109 2016-02-16
934  SP6AO 2016-09-12 184/184 2016-09-06
935  SP4TB SP4TBF 2016-10-21 117/119 2016-04-20
936  SQ1NT 2017-01-26 165/166 2016-07-26
937  SQ9ANT 2017-03-12 340/343 2018-09-23
938  SQ4LP 2017-03-13 2016-09-13
939  SQ4O 2017-03-13 102/102 2016-09-13
940  SP9GLJ 2017-03-17 169/170 2019-09-22
941  SQ5OVL 2017-03-19 318/320 2017-08-31
942  SQ5MJB 2017-03-19 286/286 2017-08-18
943  SP6KK 2017-04-16 119/119 2016-10-16
944  SN6P 2017-06-24 106/106 2016-12-19
945  SQ3PMX 2017-08-02 256/256 2016-09-19
946  SP9RXP 2017-08-31 294/294 2022-05-27
947  SQ9CNC SK 2021-03-29 2017-08-31 2017-02-17 230/230 (340/402) - wg stanu na 2021-03-29 op. Kazimierz
948  SQ8ERS 2017-12-06 000/000 2017-05-08
949  SQ8JCB 2018-01-01 105/105 2017-06-17
950  SQ7LQH 2018-01-01 172/172 2017-06-19
951  SP7SQK 2018-03-31 255/256 2021-09-18
952  SQ3REA 2018-03-31 105/105 2017-09-27
953  SQ7RAD 2018-11-08 160/160 2019-04-25
954  SQ5LTT 2018-11-08 190/190 2019-09-22
955  SP3CJS 2019-02-07 338/343 2018-06-24
956  SQ6VRS 2019-02-07 101/101 2018-07-21
957  SP4GKU 2019-09-05 208/208 2020-06-11
958  SQ1WO 2019-10-20 120/120 2019-03-13
959  SQ8L 2019-10-20 151/151 2019-03-15
960  SP3V 2020-05-11 333/338 2019-11-05
961  SP9FMP 2020-08-18 235/235 2020-02-13
962  SP2GVN 2020-11-03 155/158 2022-03-30
963  SP2JFF 2021-02-02 306/308 2020-07-24
964  SP3BBS 2021-05-06 102/102 2020-10-25
965  SP8ONB 2021-05-14 101/103 2020-11-09
966  SQ3LMR 2021-05-28 114/114 2020-11-20
967  SQ6PZL 2021-12-03 127/127 2021-05-31
968  SP7MOO 2022-02-15 131/131 2021-08-11
969  SP5UFK 2022-04-27 100/100 2021-10-20
970  SQ9DXT 2022-05-23 205/205 2021-11-18
971  SP9CKS 2022-05-24 139/139 2021-11-19
972  SP9WZO 2022-05-25 191/191 2021-11-20
973  SQ9LPO 2022-06-06 174/174 2021-12-02
974  SP6JUD 2022-08-02 2022-01-28
Wyświetlony 13886 razy

Media